Home
  1. Zoekresultaat huiselijk geweld

Zoekresultaat

Lange(re) termijn impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld

Stay Home, Stay Safe? Lange(re) termijn impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld Per 1 januari 2024 is met behulp van financiering van ZonMw een vervolgonderzoek van het Stay Home, Stay Safe?-project van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op de lange(re) termijn impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld in Nederland in de jaren […]Symposium Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis?

Actueel —

Lees de factsheet met de resultaten van deze kennismiddag Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis? Het is bijna drie jaar geleden dat Nederland voor het eerst te maken kreeg met een lockdown. Hoewel de maatregelen effectief waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ze mogelijk ook […]


Huiselijk Geweld

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis Het NSCR is een tweejarig onderzoek gestart naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie. In dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Blijf Groep. Het onderzoek […]


Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld

Actueel —

Om de impact van de coronamaatregelen goed te onderzoeken, zijn de Veilig Thuis-gegevens over huiselijk geweld in 2020 vergeleken met dezelfde periodes in 2019. In 2020 werd een vergelijkbaar aantal meldingen gedaan bij Veilig Thuis als in 2019: 120.395 versus 126.807. Het aantal meldingen over kindermishandeling nam iets toe: 38,8% in 2020 tegenover 36,2% in […]


Criminaliteit en huiselijk geweld: twee kanten van dezelfde medaille

Actueel —

Huiselijk geweld is een veelvoorkomend probleem. In Nederland is tot op heden weinig empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen huiselijk geweld en criminaliteit, en de factoren die de sterkte van dit verband beïnvloeden. Het NSCR onderzocht deze relatie met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk geweld en andere vormen van criminaliteit […]


Stay Home, Stay Safe? NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis

Actueel —

De maatregelen tijdens de coronacrisis zoals thuiswerken, thuisblijven en het sluiten van scholen hebben de sociale isolatie van gezinnen vergroot. Met oplopende spanningen in het gezin neemt ook de kans op geweld toe. Het contact tussen slachtoffers en hulpverleners werd door de maatregelen bemoeilijkt, waardoor huiselijkgeweldsregistraties achter kunnen zijn gebleven. Een vertraagde stijging van meldingen […]


Verband tussen huiselijk geweld en criminaliteit buiten gezinsmuren

Actueel —

Huiselijk geweld, zoals (ex-)partner geweld en kindermishandeling, is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld en groeien naar schatting 60.000 Nederlandse kinderen op in een gezin waarin sprake is van huiselijk geweld. Gezinsleden criminele familie meer risico op dader- én slachtofferschap Binnen de criminologie is in toenemende mate […]


Nieuwe Europese aanbeveling over rechten, diensten en ondersteuning voor slachtoffers van misdrijven

Actueel —

De aanbeveling, opgesteld door de Europese Commissie voor Criminaliteitsproblemen (CDPC), actualiseert en vervangt Aanbeveling Rec(2006)8 rondom hulp aan slachtoffers van misdrijven. Inmiddels hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van slachtofferrechten, slachtofferonderzoek, en (inter)nationale wetgeving en praktijk. Hierdoor is er meer inzicht ontstaan ​​in de behoeften van slachtoffers. NSCR-onderzoek levert grondstof NSCR-wetenschapper prof. Antony […]


Veroni Eichelsheim benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag

Actueel —

Deze bijzondere leerstoel, ondergebracht bij de basiseenheid Ontwikkelingspsychologie, richt zich op de intergenerationele continuïteit van deviant gedrag: de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat (een van de) kinderen soortgelijk gedrag gaat vertonen. Met deviant gedrag wordt gedrag bedoeld dat afwijkt van de gangbare sociale normen, zoals antisociaal of crimineel gedrag. Interveniëren in gezinnen […]


COVID-19

Bekijk ook het NSCR-onderzoek naar de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis: Stay home, stay safe? 2023 How Citizens Stop Riots: Analyzing the Case of the 2021 Dutch Curfew Riots 2022 Networks in lockdown: The consequences of COVID-19 for social relationships and feelings of loneliness Implementing “Online Communities” for pregnant women […]


Resultaten

Stay home, stay safe? Resultaten Factsheet Stay Home, Stay Safe? Wat weten we nu over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis? (Uitkomsten kennismiddag, 2023) Burgers vanaf eerste lockdown belangrijkere melders huiselijk geweld (2021) Interview van ZonMw met Veroni Eichelsheim en Anne Coomans: Wat doet corona met gezinnen? (2021) Het NSCR onderzoekt huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis (2020) Wetenschappelijke […]