Zoekresultaat

Stay Home, Stay Safe?

Stay Home, Stay Safe? Omvang, aard en ernst van huiselijk geweld tijdens en na de Coronacrisis In 2020 startte het NSCR een tweejarig onderzoek naar huiselijk geweld tijdens de COVID-19-pandemie, gefinancieerd door ZonMw. In dit onderzoek werd nauw samengewerkt met Avans Hogeschool en maatschappelijke partners, zoals de verschillende Veilig Thuis-regio’s, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis […]


Meldingsgegevens Veilig Thuis

Stay Home, Stay Safe? Meldingsgegevens Veilig Thuis Datalevering In samenwerking met leden van de kerngroep gebruikers Clavis en Regas is een query opgezet om uniforme datalevering van de Veilig Thuis-regio’s te garanderen. Via de regio’s zijn de data op een beveiligde manier periodiek aangeleverd aan het onderzoeksteam. De Excel-bestanden zijn omgezet in het programma Statistical […]


Onderzoeksteam en betrokken instanties

Stay Home, Stay Safe? Onderzoeksteam en betrokken instanties Het NSCR-onderzoeksteam 2020-2022 bestond uit: Dr. Veroni Eichelsheim | Projectleider en expert op het gebied van gezinsrelaties en de intergenerationele overdracht van problematiek, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld. Prof. dr. Arjan Blokland | Expert op het gebied van complexe longitudinale data-analyse en complexe onderzoeksdesigns. Dr. Steve de […]


Methode van onderzoek

Stay Home, Stay Safe? Methode van onderzoek Het onderzoek bestond uit twee fases, die hieronder worden toegelicht. FASE 1: Actueel wekelijks beeld, enkel participerende regio’s Geregistreerde meldingen en adviesaanvragen Veilig Thuis In fase 1 werden meldingsgegevens verzameld met betrekking tot alle meldingen en adviezen van huiselijk geweld, zoals door Veilig Thuis geregistreerd in de periode […]


Aanleiding, doelstelling en opzet

Stay Home, Stay Safe? Aanleiding, doelstelling en opzet Als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft Nederland in de periode tussen maart 2020 en maart 2022 te maken gehad met landelijke en regionale maatregelen die verspreiding van dit virus tegen moesten gaan. Deze maatregelen resulteerden vrijwel voor iedereen in een zekere mate van […]


Slachtofferschap

Binnen dit onderzoeksprogramma kijken we naar oorzaken van slachtofferschap, wie slachtoffers zijn, waar en waarom ze slachtoffer worden, en naar de juridische en sociale gevolgen op korte en lange termijn. Het NSCR beoogt met dit programma een (inter)nationaal onderzoeks- en kenniscentrum op te bouwen op het terrein van slachtofferschap, in samenwerking met (inter)nationale universiteiten en […]


Intergenerationele Overdracht

Het onderzoeksprogramma is sterk geïnspireerd op de zes – elkaar niet uitsluitende – mechanismen beschreven door Farrington (2002), die verklaringen bieden voor de intergenerationele overdracht van (crimineel) gedrag. Ten eerste kan intergenerationele continuïteit in de blootstelling aan risicofactoren – armoede, problemen rondom sociale relaties, ouderschap en opvoeding – leiden tot antisociaal gedrag. Ten tweede kunnen […]


The Oxford Handbook of Offender Decision Making: inzicht in crimineel gedrag

Actueel —

Hoe komen criminele keuzes tot stand? In vrijwel elke discussie over criminaliteit en rechtshandhaving komt deze vraag aan de orde. Toch zijn er weinig teksten die het keuzegedrag van misdadigers in de volle breedte behandelen. Worden potentiële daders afgeschrikt door straffen? Hoe gaan zij om met de kans op betrapping? Wat hebben emoties met misdaad […]


NSCR Practitioner in Residence Programma 2016

Actueel —

Om uitwisseling tussen beleid en praktijk te bevorderen is in 2015 op het NSCR het Practitioner in Residence (PiR) programma in het leven geroepen, waarbij deskundigen uit relevante beleids- en praktijkgebieden gedurende een kalenderjaar een of meerdere bezoeken brengen aan het NSCR. Na een succesvolle start wordt het programma dit jaar voortgezet met een nieuwe […]


NWO-WOTRO subsidie toegekend aan NSCR en VU onderzoekers

Actueel —

NSCR onderzoekers Eichelsheim en Lindegaard hebben samen met de VU een subsidie toegekend gekregen voor een onderzoek getiteld “Breaking the Cycle of Violence in Post-Conflict Settings: The Potential of Community-Based Sociotherapy in Rwanda” . De subsidie is toegekend binnen het NWO-WOTRO programma “Applied Research Fund of the Security & Rule of Law”. Bij dit onderzoek […]


Opvoeding en welbevinden van kinderen van gedetineerde moeders

Actueel —

Als vaders de gevangenis ingaan, blijft in veel gevallen de moeder thuis achter met de kinderen. Als moeders een gevangenisstraf moeten ondergaan, blijkt uit buitenlands onderzoek dat er in veel gevallen geen vader is om de zorg voor de kinderen over te nemen. De moeder kan niet meer voor haar kinderen zorgen en dan moeten […]


Actieonderzoek naar regisseurs Zorg & Veiligheid

Actueel —

Over het actieonderzoek Een belangrijk kenmerk van actieonderzoek is dat het geen onderzoek naar actie, maar onderzoek ‘in actie’ is. Anders geformuleerd: naast het verzamelen van informatie draagt het onderzoek ook bij aan het ontwikkelen van de regisseurs Z&V. Een kenmerk van actieonderzoek is dat er een constante wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk bestaat. […]