Home Medewerkers
 1. Peter van der Laan

prof. dr. Peter van der Laan

Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Telefoon: +31 (0)6 2904 6586
Email: PvanderLaan@nscr.nl

Verwante websites:
Vrije Universiteit

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Jeugdige en jongvolwassen delinquenten
 • Moord en doodslag minderjarigen
 • Jeugdstrafrecht/adolescentenstrafrecht/strafrecht
 • Reclassering/jeugdreclassering
 • Jeugdbescherming/jeugdzorg
 • Sanctietoepassing
 • Forensische zorg
 • Effectiviteit van sancties
 • Justitieel (jeugd)beleid/criminaliteitsbeleid
Betrokken bij thema(s)
2019-nu Directeur a.i. NSCR
2013-18 Directeur Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB), Vrije Universiteit
2008 Bijzonder hoogleraar Reclassering, Vrije Universiteit
2005-10 Bijzonder hoogleraar Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen, Universiteit van Amsterdam
1999-nu Senior onderzoeker NSCR
1999-04 Universitair hoofddocent Criminologie, Universiteit Leiden
1998-99 Senior research fellow Dartington Social Research Unit (GB)
1998-99 Visiting professor of Probation, University of Exeter (GB)
1985-98 Onderzoeker, senior onderzoeker, programmacoordinator Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)
1981-85 Onderzoeker Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek -Kinderbescherming (CWOK)
1991 Promotie ‘ Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen’, Vrije Universiteit
1981 Doctoraal Orthopedagogiek, Universiteit Leiden

Nevenfuncties

Toggle
 • Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 • Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) KNAW
 • Voorzitter diverse begeleidingscommissies
 • Member Steering Committee Campbell Crime and Justice Group

 

Publicaties

Toggle
170 resultaten « 2 van 4 »

2015

S Hissel; M Oosterman; C Bijleveld; P H van der Laan; C Schuengel
Dynamics in the caregiving situation of children of incarcerated mothers
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; A M van der Laan; M Hoeve; M Blom; W H Lamet; R Loeber
Justitie en criminaliteit op het snijvlak van jeugd en volwassenheid
Journal Article
BibTeX
L J M Cornet; P H van der Laan; H L I Nijman; N Tollenaar; C H de Kogel
Neurobiological factors as predictors of prisoners’ response to a cognitive skills training
Journal Article
BibTeX
A J E Dirkzwager; P Nieuwbeerta; Van P H der Laan
The Prison Project: a longitudinal study on the effects of imprisonment in the Netherlands
Journal Article
BibTeX
Juvenile delinquency and juvenile justice in the Netherlands from reluctant to more repressive?
Journal Article
BibTeX
L J M Cornet; De C H Kogel; H Nijman; A Raine; Van P H der Laan
Neurobiological changes after intervention in individuals with anti-social behaviour: a literature review
Journal Article
BibTeX
R Loeber; M Hoeve; W Slot; Van P der Laan
Jonge criminelen die volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van justitie?
Book
BibTeX

2013

P G M Aarten; F Falke; Van P H der Laan
Minderjarigen en moord en doodslag: moord en doodslag als rationele keuze?
Journal Article
BibTeX
J J Ascher; M Dekovic; W A Manders; P J M Prins; Van P H der Laan
A randomized controlled trial of the effectiveness of multisystemic therapy in the Netherlands.Post-treatment changes and moderator effects
Journal Article
BibTeX
C James; G J J M Stams; J J Asscher; De A K Roo; Van P H der Laan
Aftercare programs for reducing recidivism among juvenile and young adult offenders: A meta-analytic review
Journal Article
BibTeX
Van C E der Put; J J Asscher; G J J M Stams; Van P H der Laan; R Breuk; E Jongman; T Doreleijers
Recidivism after treatment in a forensic youth-psychiatric setting: the effect of treatment characteristics
Journal Article
BibTeX
Van T P der Heijden; Van P H der Laan; Van W Tilburg
De toekomst van de ex-ante beoordeling van justitiële gedragsinterventies
Journal Article
BibTeX
K A Beijersbergen; A J E Dirkzwager; V I Eichelsheim; Van P H der Laan; P Nieuwbeerta
Procedural justice and prisoners'mental health problems. A longitudinal study
Journal Article
BibTeX
K A Beijersbergen; A J E Dirkzwager; T Molleman; Van P H der Laan; P Nieuwbeerta
Procedural justice in prison. The importance of staff characteristics
Journal Article
BibTeX
Het Nederlandse jeugdstrafrecht in het teken van effectiviteit
Journal Article
BibTeX
Jonge kinderen en criminaliteit
Journal Article
BibTeX
B C Welsh; Van P H der Laan; M E Hollis
Systematic reviews and cost-benefit analyses: toward evidence-based crime policy
Journal Article
BibTeX
L J M Cornet; De C H Kogel; H I Nijman; A Raine; Van P H der Laan
Neurobiological factors as predictors of cognitive-behavioral therapy outcome in individuals with antisocial behavior. A review of the literature
Journal Article
BibTeX
W Lamet; A J E Dirkzwager; A Denkers; Van P H der Laan
Social Bonds Under Supervision. Associating social bonds of probationers with supervision failure
Journal Article
BibTeX
P G M Aarten; A Denkers; M J Borgers; Vander P H Laan
Reconviction rates after suspended sentences.Comparison of the effects of different types of suspended sentences on reconviction in the Netherlands
Journal Article
BibTeX
J Bosker; A Donker; A Menger; Vander P H Laan
Theorieën over afbouw en stoppen met delinquent gedrag
Journal Article
BibTeX
De R H Cuyper; B Volker; A J E Dirkzwager; Vander P H Laan; P Nieuwbeerta
Personal networks of prisoners prior to incarceration. A comparison with the general Dutch population
Journal Article
BibTeX

2011

G H P van der Helm; G J J M Stams; J C van der Stel; M A M van Langen; P H van der Laan
Group climate and empathy in a sample of incarcerated boys
Journal Article
BibTeX
P van der Helm; G J Stams; P H van der Laan
Measuring group climate in prison
Journal Article
BibTeX
S Ruiter; J Tolsma; M de Hoon; H Elffers; P H van der Laan
De burger als rechter : Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland.
Book
BibTeX
In memoriam Josine Junger-Tas
Journal Article
BibTeX

2010

G J J M Stams; Top-van M der Eem; S Limburg; E S van Vugt; P H van der Laan
Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij : Onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling
Technical Report
BibTeX
R Loeber; P H van der Laan; W Slot; M Hoeve
Conclusies en aanbevelingen
Journal Article
BibTeX
R Loeber; W Slot; P H van der Laan; M Hoeve
Criminele kinderen en toekomstige misdadigers : De kernvragen.
Journal Article
BibTeX
R Loeber; W Slot; P H van der Laan; M Hoeve; D Graas
Misdadigers van morgen? : Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners.
Book
BibTeX
M Hoeve; A D Donker; Al Channa; P H van der Laan; A Neumann; K Wittebrood; H M Koot
Kindercriminaliteit zoals waargenomen door ouders, leerkrachten en psychiaters
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; L van Domburgh; M Hoeve
Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie.
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; W Lamet; K Grandia; C James; T Meijer; L Wanschers
Reclasseringstoezicht en jongvolwassenen : Een verkennend onderzoek naar kenmerken van jongvolwassen delinquenten in relatie tot reclasseringsbemoeienis.
Technical Report
BibTeX
P H van der Laan; A M Slotboom; G J Stams
Wat werkt? : Bijdragen aan het terugdringen van recidive.
Journal Article
BibTeX
E de Wree; E Devroe; W Broer; P van der Laan
Evidence based policing
Book
BibTeX
M Hoeve; P van der Laan; J Gerris; J Dubas
Opvoedingsstijlen en delinquentie : Verschillen tussen jongens en meisjes en de rol van vaders.
Journal Article
BibTeX
W Lamet; C James; A Dirkzwager; P van der Laan
Reclasseringstoezicht en jongvolwassenen.
Journal Article
BibTeX

2009

P Aarten; R Poort; P H van der Laan
Erkenningscommissies voor justitiele gedragsinterventies : De stand van zaken in een aantal Europese landen en Canada en relevante ontwikkelingen voor Nederland.
Journal Article
BibTeX
A J E Dirkzwager; W Lamet; P Nieuwbeerta; A A J Blokland; P H van der Laan
Na detentie : De gevolgen van rechtspraak.
Journal Article
BibTeX
P van der Helm; M Klapwijk; G J Stams; P H van der Laan
'What works' for juvenile prisoners : The role of group climate in a youth prison.
Journal Article
BibTeX
M Hoeve; Semon J Dubas; V I Eichelsheim; P H van der Laan; W Smeenk; J R M Gerris
The relationship between parenting and delinquency : A meta-analysis.
Journal Article
BibTeX
M Hoeve; P H van der Laan; J R M Gerris; J S Dubas
Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingsstijlen en delinquentie.
Journal Article
BibTeX

2008

J Asscher; M Dekovic; P H van der Laan; P Prins; S van Arum
De implementatie van randomized controlled trials : De evaluatie van MST
Journal Article
BibTeX
R Loeber; P H van der Laan; N W Slot; M Hoeve
Conclusions and recommendations.
Journal Article
BibTeX
R Loeber; N W Slot; P H van der Laan; M Hoeve
Child delinquents and tomorrow's serious delinquents : Key questions addressed in this volume
Journal Article
BibTeX
De meeste jongeren zijn niet crimineel : De ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland
Journal Article
BibTeX
R Loeber; N W Slot; P H van der Laan; M Hoeve
Tomorrow's criminals : The development of child delinquency and effective interventions.
Book
BibTeX
Jeugd, criminaliteit, politie & justitie.
Journal Article
BibTeX
Wetenschap versus intuïtie : Professioneel ingrijpen bij ernstige jeugdproblematiek.
Technical Report
BibTeX
M Hoeve; A A J Blokland; Semon J Dubas; R Loeber; J R M Gerris; P H van der Laan
Trajectories of delinquency and parenting styles.
Journal Article
BibTeX
170 resultaten « 2 van 4 »

Actuele berichten van Peter van der Laan