Home Actueel
  1. Politieonderzoek en -praktijk wetenschappelijk versterken

Politieonderzoek en -praktijk wetenschappelijk versterken

Politie, ministerie van Justitie en Veiligheid en het NSCR zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een vijfjarig onderzoeksprogramma, What works in policing: towards evidence-based policing in the Netherlands. Het programma is er op gericht wetenschappelijke invulling en onderbouwing te leveren voor een evidence-based politiepraktijk en (nieuwe) vraagstukken voor de politie(functie) te analyseren. Het onderzoek wordt ontwikkeld en uitgevoerd door het NSCR, in samenwerking met de politie, de Politieacademie, universiteiten uit binnen- en buitenland, hogescholen en andere kennisinstellingen.

Het onderzoeksprogramma sluit onder andere aan bij de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie, en onderzoekt hoe politie-handelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en voor wie het werkt. Het NSCR gebruikt hiervoor geavanceerde wetenschappelijke methoden en de nieuwste, actuele inzichten en theorieën, toegepast op de Nederlandse context. Het programma brengt onderzoek naar het politie-handelen naar een hoger wetenschappelijk niveau en zal hoogwaardige, internationaal peer reviewed publicaties leveren.

Politie en ministerie Justitie en Veiligheid

De politie en ministerie van Justitie en Veiligheid willen voorbereid zijn op de toekomst en stimuleren daarom de ontwikkeling van de politieorganisatie.

Liesbeth Huijzer, lid korpsleiding politie: ‘Wij willen fundamenteel inzicht krijgen in het effect van ons handelen en de bijdrage die dit levert aan de veiligheid van onze samenleving. Het NSCR-onderzoeksprogramma belooft in nauwe samenwerking met de politie en Justitie en Veiligheid die kennis te genereren. Wij kijken uit naar het samen verwerven van nieuwe kennis.’

Van oudsher worden veiligheid en criminaliteit vanuit verschillende invalshoeken en disciplines bestudeerd. Er is afgesproken in dit programma dat die disciplines samenwerken vanuit verschillende universiteiten en hogescholen. Ook de specifieke expertise van de Politieacademie wordt betrokken. Het programma streeft naar antwoorden op de vragen die leven bij de politie door middel van vernieuwend, hoogwaardig en langlopend wetenschappelijk onderzoek. Bijzonder daarbij is dat het programma voorziet in de opleiding van een nieuwe groep politiewetenschappers. Ook politiemedewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te helpen. Daar profiteert de politieorganisatie weer van. Deze unieke samenwerking past in het streven van de politie om nieuwe veiligheidscoalities te vormen, en open en transparant te zijn over het werk en de organisatie. Daarnaast kunnen wetenschappers hiermee een onafhankelijk oordeel vellen over het politieoptreden.

Monique Vogelzang, directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, ministerie Justitie en Veiligheid: ‘Met de inzet van de politie willen we bijdragen aan de veiligheid van de burger. We willen leren van die inzet, wat zijn de effecten ervan, heeft de burger er uiteindelijk wat aan? Wetenschappelijk onderzoek is daarbij nodig. Het is geweldig dat we samen optrekken met de politie en de Politieacademie om het NSCR de komende jaren juist die fundamentele vragen te laten onderzoeken.’

NSCR: uitkomsten onderzoek direct relevant en bruikbaar voor de praktijk

Juist op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving ligt de vraag voor de hand wat de wetenschap kan bijdragen aan beleid en praktijk. Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar verklaringen voor criminaliteit, maar ook naar de maatschappelijke reacties op criminaliteit (aanpak en sancties). Daarom zijn de uitkomsten van onderzoek direct relevant en bruikbaar voor de praktijk. Door nauw samen te werken met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid ontstaat enerzijds een beter begrip van de vraagstukken en problemen waarvoor zij staan, anderzijds leren de betrokken partijen door gedegen meerjarig onderzoek wat helpt bij de aanpak hiervan. Daarnaast is deze samenwerking belangrijk voor de jonge onderzoekers die worden opgeleid, omdat ze worden uitgedaagd hun wetenschappelijke werk te koppelen aan vraagstukken uit de praktijk.

Peter van der Laan, directeur a.i. NSCR: ‘Met deze samenwerkingsovereenkomst krijgt het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de politiefunctie een enorme impuls. Het getuigt van durf bij zowel het departement als de Nationale Politie om in een tijd dat de politie voor grote uitdagingen staat, tegen het NSCR te zeggen: Ontwikkel een onderzoeksprogramma en verras ons met ideeën, innovaties en gedegen onderzoek. Ik weet zeker dat de uitkomsten van ons onderzoek zullen bijdragen aan een goed functionerende politie.’

De initiatiefnemers van dit onderzoeksprogramma nodigen mensen uit de politiepraktijk, van de Politieacademie en van Nederlandse universiteiten en hogescholen nadrukkelijk uit om te participeren in de uitvoering van het onderzoeksprogramma. Wil je meewerken, heb je een idee of waardevolle input, stuur dan een mail naar programmaleider Stijn Ruiter via ruiter@nscr.nl en/of de onderzoekscoördinatie van de politie via onderzoekscoordinatie@politie.nl.

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten