Home Research
  1. Cluster Sancties

Actueel

Onvoldoende beschermd. Geweld in de jeugdzorg

In de sectorstudie stonden drie vragen centraal: Wat is er in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen gebeurd sinds 1945? Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? En hoe is het geweld door ex-pupillen ervaren en welke gevolgen heeft dit gehad voor hun latere leven? Onderzoekers Van der Laan, Eichelsheim, Dirkse, Bruggeman en Asscher deden archiefonderzoek, interviewden ex-pupillen, […]

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers. Straatroven, overvallen en woninginbraken De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en […]

Geen motorclub, geen criminaliteit?

‘Het ontbreekt nu nog aan empirische kennis over de mate waarin motorclubs criminele activiteiten faciliteren’ Wat is precies het probleem met een verbod op motorclubs? ‘Er is veel onduidelijkheid over de betrokkenheid van Nederlandse motorclubs bij georganiseerde criminaliteit. De juridische maatregelen die nu worden genomen, zijn gebaseerd op aannames over de manier waarop het lidmaatschap […]

Werkgroep Prison Life and the Effects of Imprisonment

De werkgroep werd opgericht in 2010 en telt ruim 80 leden die 20 verschillende landen vertegenwoordigen. De leden komen twee keer per jaar samen: een keer tijdens de European Society for Criminology Conference en een keer voor een workshop. Deze workshops worden elk jaar door een ander lid van de werkgroep georganiseerd. Anja Dirkzwager: ‘Hier […]

Aanbevelingen onderzoeksrapport unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 4 april jl. de aanbevelingen van het onderzoeksrapport naar nazorg aan ex-gedetineerden unaniem aangenomen. Gemeenten hebben een duidelijke verantwoordelijkheid en regierol bij de nazorg aan ex-gedetineerden. Het gevangeniswezen is verantwoordelijk voor ondersteuning bij re-integratie tijdens detentie, de gemeenten zijn dat ná detentie. Gedetineerden keren in principe terug naar de […]

Differential reporting of mixed DNA profiles

Differential reporting of mixed DNA profiles and its impact on jurists’ evaluation of evidence. An international analysis While DNA analysis is considered by many the gold standard in forensic science, there is ample room for variation in interpretation and reporting. This seems especially the case when working with (complex) mixed DNA profiles. Two consecutive studies […]

Onderzoek voor de rekenkamer Amersfoort naar nazorg aan ex-gedetineerden

NSCR-onderzoekers Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Merel Dirkse hebben een subsidie gekregen van de rekenkamer van de gemeente Amersfoort om onderzoek te doen naar de nazorg aan ex-gedetineerden die na hun detentie terugkeren naar Amersfoort. In Nederland keren jaarlijks circa 35.000 volwassenen uit detentie terug in de samenleving. Dit betekent dat een aanzienlijke […]

DNA-onderzoek minder hard dan altijd werd gedacht

Persbericht DNA-onderzoek is veel minder hard dan altijd werd gedacht, zo blijkt uit artikelen in het Forensic Science International: Genetics en het Nederlands Juristenblad. Tijdens een experiment kwamen DNA-deskundigen tot sterk van elkaar verschillende oordelen over dezelfde DNA-profielen. Die verschillen leidden ook tot verschillende oordelen van Masterstudenten Rechtsgeleerdheid over hoe belastend de rapporten zijn voor […]

Onderzoek naar de invloed van detentie op het brein

De zogeheten ‘executieve’ functies van ons brein stellen ons in staat om ons leven te plannen, zelfstandig te functioneren en impulsief gedrag af te remmen. Door neuropsychologisch onderzoek is vast komen te staan dat wanneer mensen meer lichamelijke activiteiten ondernemen, cognitief uitgedaagd worden en veel sociaal contact hebben, hun executieve functies positief gestimuleerd worden. Verarmde […]

Privacy van slachtoffers niet altijd beschermd

Regels die moeten zorgen voor privacybescherming van slachtoffers van misdrijven worden niet altijd nageleefd. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde NSCR onderzoek “Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces”. Slachtoffers van criminaliteit willen dat hun privacy wordt beschermd. Zij zijn bang voor de verdachte. Bijvoorbeeld als die weet waar ze wonen, of als […]

De zichtbaarheid van het slachtoffer

Kennismiddag NSCR, Vrije Universiteit en A-LAB, 18 februari 2016 Slachtoffers van criminaliteit krijgen binnen het strafproces te maken met diverse inbreuken op hun privacy. Als ze aangifte doen komen hun persoonlijke gegevens in het strafdossier, en daarmee ook bij de verdachte. Tijdens de zitting in de strafzaak zijn slachtoffers zichtbaar voor het publiek en de […]

Determinants and consequences of a procedurally just treatment of prisoners

This project focuses on procedural justice in prisons. In this project procedural justice refers to prisoners’ perceptions of the fairness of procedures in prisons, the interpersonal treatment within prison (e.g. being treated with respect and humanity), and positive and constructive officer-prisoner relationships. The first aim is to examine to what extent contextual factors within prisons […]