Home
  1. Overzicht dr. Rutger Leukfeldt

Actueel

Blauwdruk voor een Internet of Secure Things

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers, ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan apparaten zijn gekoppeld. Denk aan zelfrijdende auto’s, intelligente thermostaten, sensoren, koelkasten, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit internet of things (IoT) bevat in 2030 naar verwachting 75 miljard aangesloten apparaten wereldwijd. Maar omdat er weinig controle is op […]

Gevolgen cybercrime zeer ingrijpend voor slachtoffers

Online delicten zijn delicten als het hacken van een database met persoonsgegevens of het platleggen van een bank met een zogenaamde DDoS-aanval. Maar ook ‘gewone’ delicten kunnen online delicten zijn. Denk aan online fraude, stalking, bedreiging en de verspreiding van (kinder)pornografisch materiaal. Online delicten verschillen van ‘gewone’ delicten door de schaal en de langdurigheid van […]

Lectoraat cybersecurity in het mkb

De kennis en ervaring met fundamenteel onderzoek naar cybercrime van het NSCR wordt gekoppeld aan toepassingsgericht onderzoek van De HHs. Hierdoor ontstaat een integraal onderzoeksprogramma dat het hele spectrum van relevant onderzoek naar cybercrime en cybersecurity beslaat. Binnen het NSCR wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, vooral gericht op daders en dadernetwerken; binnen De HHs wordt slachtoffer- […]

9 oktober: intreerede Rutger Leukfeldt als lector Cybersecurity in het mkb

Op dinsdag 9 oktober 2018, van 13.00 tot 18.00 uur, houdt NSCR-onderzoeker Rutger Leukfeldt zijn intreerede als lector Cybersecurity in het mkb bij De Haagse Hogeschool. Voorafgaand aan zijn intreerede geven onderzoekers van het Centre of Expertise Cybersecurity van De Haagse Hogeschool, het NSCR en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van […]

Slachtofferschap in een gedigitaliseerde samenleving

‘Er zijn jaarlijks al meer slachtoffers van hacken dan van fietsendiefstal’ Online criminaliteit is een nieuwe en diffuse vorm van criminaliteit. Reden voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om te laten onderzoeken of het slachtofferbeleid hierop moet worden aangepast. Want wat is de impact van online criminaliteit op slachtoffers? Wat zijn hun behoeftes ten […]

Nieuw lectoraat wapent mkb in strijd tegen cybercrime

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en De Haagse Hogeschool bundelen de krachten. Samen zetten zij het lectoraat Cybersecurity in het mkb op, waarmee een nieuwe belangrijke impuls wordt gegeven aan het onderzoek naar cybersecurity. Zij streven ernaar het kwetsbare midden- en kleinbedrijf van manieren te voorzien om zich te wapenen tegen cybercriminaliteit. Mkb-bedrijven […]

Research Agenda The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity

Waar komt de cybercrimineel vandaan en hoe verdient hij zijn geld? Is een cybercrimineel een nieuw type dader of een ‘oude’ dader op een nieuw werkterrein? Wat zijn de verdienmodellen van cybercriminelen? En kun je potentiële slachtoffers weerbaarder maken? Cybercriminaliteit is niet een kwestie van technologie alleen: het blijft mensenwerk. In de onderzoeksagenda ‘The Human […]

Cybercriminal networks

On September 30 NSCR Postdoctoral Researcher Rutger Leukfeldt defends his thesis on cybercriminal networks, entitled Cybercriminal networks: Origin, growth and criminal capabilities, at the Open University. The last four years Rutger did research into the origins and growth processes and criminal capabilities of criminal networks which try to steal money from (customers) of financial institutions through hacking, […]