Home
  1. Overzicht prof. dr. mr. Marijke Malsch

Actueel

Marijke Malsch benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies

Het doel van de leerstoel en aanstelling van Marijke Malsch is om het empirisch onderzoek binnen het vakgebied rechtsgeleerdheid verder vorm te geven en beter te laten integreren in het juridisch onderwijs van de Open Universiteit. Hoe het recht in de praktijk werkt en welk effect bereikt wordt is een van de speerpunten. Marijke Malsch: […]

Afnemende rol Rechtspraak: is vervanging van de rechter mogelijk en wenselijk?

Andere instanties werken meestal sneller dan de rechter en zijn ook goedkoper. Maar doen zij het ook even goed als de rechter? Zijn zij even onafhankelijk en bieden zij evenveel rechtsbescherming? Risico’s uitbesteding rechterlijke taken In het artikel De afnemende rol van de rechtspraak: is vervanging van de rechter mogelijk en wenselijk? van NSCR-onderzoeker Marijke […]

Handpalmafdrukken meerwaarde voor de opsporing van delicten

Politie en het Openbaar Ministerie willen graag bij iedere verdachte handpalmafdrukken kunnen afnemen om de effectiviteit van de opsporing te vergroten. Zij vinden het verschil in de wet tussen vingersporen en handpalmsporen gekunsteld, het gaat immers bij allebei om dactysporen. Ook in de Tweede Kamer is herhaaldelijk verzocht om standaardafname van handpalmafdrukken. Het NSCR en […]

Je kunt niet zien of een verdachte liegt of niet

De politie wil tijdens een verhoor graag weten of een verdachte liegt en daarom letten ze goed op het gedrag van een verdachte. Bij stotteren, wegkijken en friemelen denken mensen vaak dat iemand liegt. Maar, dit verband is er niet. Sommige andere gedragingen kunnen wél op liegen duiden, zoals een hoge stem en minder bewegingen […]

Kennisdag Kwetsbare procesdeelnemers: de risico’s van valse verklaringen

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) organiseert een Kennisdag over kwetsbare procesdeelnemers en de risico’s van valse verklaringen. Deze Kennisdag vindt plaats op 19 oktober a.s. in zaal Agora 1 van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Kwetsbare procesdeelnemers, zoals verdachten of getuigen met een licht verstandelijke beperking, leggen soms onjuiste verklaringen af. Valse verklaringen […]

Waarom vinden burgers dat rechters te licht straffen?

Jarenlang onderzoek laat zien dat burgers willen dat rechters strenger straffen dan ze in werkelijkheid doen. Ook blijkt dat als burgers geïnformeerd worden over de strafzaak en over de achtergronden van de verdachte, die behoefte aan strengere straffen afneemt. Er is dus een ‘informatie-effect’. Ook opleiding is van invloed: hoger opgeleiden vinden een streng straffende […]

Conferentie Empirical Legal Studies: heden en horizon

Verslag van de conferentie Op 13 december 2016 organiseerde het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag de conferentie Empirical Legal Studies: heden en horizon. In totaal zestien sprekers hielden er een korte presentatie, onder het wakend oog van dagvoorzitter Catrien Bijleveld, directeur van het NSCR. […]

NSCR en VU doen onderzoek naar het gebruik van handpalmafdrukken

Als een dader een handpalmspoor heeft achtergelaten op de plaats van het delict, kan dat worden gebruikt om hem op te sporen en te vervolgen. Tot 2010 was het gebruikelijk dat de politie, als een verdachte werd aangehouden, standaard behalve foto’s ook vingerafdrukken én handpalmafdrukken afnam.[i] Die gingen naar HAVANK, de databank van de politie. […]

NSCR and VU examine the use of palm prints in criminal proceedings

When an offender has left a palm trace at the scene of the crime, this can be used to identify and prosecute him. Until 2010 it was customary for the police that when a suspect was arrested, aside from photographs, also fingerprints and palm prints were taken.1 These prints were sent to HAVANK, the database of […]

Slachtoffers voelen zich te weinig beschermd in rechtbank

De slachtoffers van delicten zijn vaak bang voor de verdachte en zijn vrienden. Tijdens strafzittingen wordt daar nog te weinig rekening mee gehouden. Soms loopt het slachtoffer de verdachte tegen het lijf in de gangen van de rechtbank, terwijl zij hem juist willen ontwijken. Dit blijkt uit een artikel in Trema, het Tijdschrift voor de […]

Differential reporting of mixed DNA profiles

Differential reporting of mixed DNA profiles and its impact on jurists’ evaluation of evidence. An international analysis While DNA analysis is considered by many the gold standard in forensic science, there is ample room for variation in interpretation and reporting. This seems especially the case when working with (complex) mixed DNA profiles. Two consecutive studies […]

Stimuleringsactie Empirical Legal Studies komt op stoom

Het NSCR is begonnen met de nationale stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS) om het gebruik van empirische onderzoeksmethodes binnen de rechtsgeleerde discipline te bevorderen, zowel in het strafrecht als in het civiele en het bestuursrecht. NWO heeft hier geld voor beschikbaar gesteld aan het NSCR dat als aanjager van deze stimuleringsactie optreedt. De uitdrukkelijke bedoeling […]