Home Actueel
  1. Kennisdag Kwetsbare procesdeelnemers: de risico’s van valse verklaringen

Kennisdag Kwetsbare procesdeelnemers: de risico’s van valse verklaringen

Programma
Door Prof. Marijke Malsch LL.M. | 15 september 2017

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) organiseert een
Kennisdag over kwetsbare procesdeelnemers en de risico’s van valse verklaringen. Deze
Kennisdag vindt plaats op 19 oktober a.s. in zaal Agora 1 van de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
Kwetsbare procesdeelnemers, zoals verdachten of getuigen met een licht verstandelijke
beperking, leggen soms onjuiste verklaringen af. Valse verklaringen kunnen tot stand komen
onder invloed van suggestie, of omdat de kwetsbare procesdeelnemer de verhoorder een
plezier wil doen. Onware verklaringen kunnen ook het gevolg zijn van te veel druk op een
getuige of verdachte tijdens het verhoor. Ook in (echt)scheidingszaken worden soms valse
beschuldigingen en bekentenissen van seksueel misbruik gedaan. In de rechtspraktijk gaat
men meestal uit van de juistheid van de verklaringen die in de processen-verbaal staan, en
houdt men niet altijd rekening met de mogelijkheid dat deze niet kloppen.
Het doel van deze Kennisdag is het bespreken van de risico’s van valse verklaringen, en na te
gaan bij welk type zaken er een grotere kans bestaat dat deze worden gedaan. De Kennisdag
wil praktijk en theorie bij elkaar brengen, en de kloof tussen beide overbruggen. Robert
Horselenberg verzorgt de inleiding op het thema van de Kennisdag. Tijdens de Kennisdag
leveren diverse sprekers uit de praktijk en de wetenschap een bijdrage. Er is volop ruimte
voor discussie.
Tijd: donderdag 19 oktober 2017, van 10.00 tot 17.00 uur, aansluitend borrel
Plaats: zaal Agora 1, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam
Kosten deelname: € 20,-; studenten € 10,-
Inlichtingen en aanmelding: secretariaat@nscr.nl Het aantal plaatsen is
beperkt, spoedig aanmelden is raadzaam.
  

 10.00               Inloop
 10.30               Opening door dagvoorzitter Henk Elffers en terugkoppeling resultaten enquête
                        (Dian Schuurkamp)
10.45               Robert Horselenberg, Introductie van het thema van de Kennisdag
11.15               Anne Smit, Valse beschuldigingen
11.45               Yet van Mastrigt, Het risico op onware verklaringen in zedenzaken
12.15               Discussie
12.45               Lunch
13.45               Marigo Teeuwen, Kwetsbare verdachten. Knelpunten in het strafproces
14.15               Marije Jeltes, Rechtsbijstand aan kwetsbare personen in het straf- en jeugdrecht
14.45               Ronny van de Water, Het verhoor van kwetsbare procesdeelnemers door de rechter (-commissaris)
15.15               Thee en koffie
15.45               Geralda Odinot, Verhoormethoden en de invloed ervan op het kwetsbare geheugen
16.15               Marijke Malsch, Onderzoek in heden, verleden en toekomst
16.45               Discussie
17.15               Borrel

Prof. Marijke Malsch LL.M.

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten