Home Actueel
  1. Schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

Schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

Een tijdelijk adviescollege met onder andere Antony Pemberton van het NSCR gaat onderzoek doen naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming mee ingestemd. Het adviescollege brengt februari 2021 advies uit aan minister Dekker.

Vergoeding van schade is een belangrijk onderdeel van het recht doen aan slachtoffers. Het draagt bij aan de vergoeding van materiele schade en biedt erkenning voor wat het slachtoffer is aangedaan.

Bij juridisch complexe zaken blijft slachtoffer met schade achter

Het huidige organisch gegroeide stelsel van schadevergoedingsregelingen voldoet in de praktijk niet altijd meer. Zo kunnen slachtoffers met eenvoudige schades zich voegen in het strafproces, waarbij de overheid de opgelegde schadevergoeding (deels) voorschiet en voor hen int. Bij juridisch complexere schades is dat niet mogelijk. Slachtoffers moeten dan zelf naar de civiele rechter. Dat is vaak een langere procedure, waarbij het slachtoffer griffierechten moet betalen en zelf het bedrag moet innen. Als de dader geen geld heeft, blijft het slachtoffer met de schade achter.

Advies voor consequent en betaalbaar stelsel voor schadevergoeding

De hoogte van een schadevergoeding is nu afhankelijk van het feit of er een dader bekend is. Als er geen dader bekend is, kan een slachtoffer alleen terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een tegemoetkoming. Dit is bovendien alleen mogelijk voor slachtoffers van bepaalde gewelds- en zedenmisdrijven, terwijl slachtoffers van andere misdrijven ook grote schade kunnen hebben.
Het college adviseert over de mogelijkheden om tot een afgewogen, consequent en betaalbaar stelsel te komen voor schadevergoeding en tegemoetkoming bij schade voor slachtoffers. Daarnaast geeft het college advies over de rol van de overheid hierin.

Samenstelling van het adviescollege

Piet Hein Donner, voorzitter (Minister van Staat en voormalig vicepresident van de Raad van State), Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteit), Wouter Veraart (hoogleraar rechtstheorie en rechtsgeschiedenis VU), Antony Pemberton, (senior onderzoeker NSCR, hoogleraar herstelrecht KU Leuven en hoogleraar victimologie Tilburg University), Suzan van der Aa (hoogleraar straf- en procesrecht Universiteit Maastricht) en José Lazeroms (tot 1 juli directeur-generaal a.i. Belastingdienst).

Lees meer over het NSCR-onderzoeksprogramma naar slachtoffers en NSCR/VU-onderzoek naar slachtofferrechten.

prof. dr. Antony Pemberton

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten