Home Medewerkers
 1. Peter van der Laan

prof. dr. Peter van der Laan

Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Telefoon: +31 (0)6 2904 6586
Email: PvanderLaan@nscr.nl

Verwante websites:
Vrije Universiteit

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Jeugdige en jongvolwassen delinquenten
 • Moord en doodslag minderjarigen
 • Jeugdstrafrecht/adolescentenstrafrecht/strafrecht
 • Reclassering/jeugdreclassering
 • Jeugdbescherming/jeugdzorg
 • Sanctietoepassing
 • Forensische zorg
 • Effectiviteit van sancties
 • Justitieel (jeugd)beleid/criminaliteitsbeleid
Betrokken bij thema(s)
2019-nu Directeur a.i. NSCR
2013-18 Directeur Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB), Vrije Universiteit
2008 Bijzonder hoogleraar Reclassering, Vrije Universiteit
2005-10 Bijzonder hoogleraar Sociaal Pedagogisch Hulpverlenen, Universiteit van Amsterdam
1999-nu Senior onderzoeker NSCR
1999-04 Universitair hoofddocent Criminologie, Universiteit Leiden
1998-99 Senior research fellow Dartington Social Research Unit (GB)
1998-99 Visiting professor of Probation, University of Exeter (GB)
1985-98 Onderzoeker, senior onderzoeker, programmacoordinator Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)
1981-85 Onderzoeker Coordinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek -Kinderbescherming (CWOK)
1991 Promotie ‘ Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen’, Vrije Universiteit
1981 Doctoraal Orthopedagogiek, Universiteit Leiden

Nevenfuncties

Toggle
 • Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 • Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) KNAW
 • Voorzitter diverse begeleidingscommissies
 • Member Steering Committee Campbell Crime and Justice Group

 

Publicaties

Toggle
170 resultaten « 3 van 4 »

2008

P H van der Laan; L van Domburgh; M Hoeve
Child delinquency as seen by children, the police and the justice system.
Journal Article
BibTeX
M Hoeve; A D Donker; Al Channa; P H van der Laan; A Neumann; K A Wittebrood; H M Koot
Child delinquency as seen by parents, teachers and psychiatrists
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; N W Slot; M Hoeve
Jonge kinderen en delinquent gedrag.
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; G J J M Stams
Paatsing in een inrichting voor jeugdigen : De PIJ nader beschouwd.
Journal Article
BibTeX
P van der Laan; A M Slotboom
Wat werkt?
Journal Article
BibTeX

2007

P Harland; F M Weerman; P H van der Laan; W H Smeenk
Wangedrag en delinquentie bij leerlingen op de middelbare school
Journal Article
BibTeX
J Asscher; M Dekovic; P H van der Laan; P Prins; S van Arum
De effectiviteit van multisysteemtherapie (MST) : Knelpunten en kansen bij de implementatie van een randomized controlled trial
Journal Article
BibTeX
J J Asscher; M Dekovic; P H van der Laan; P J M Prins; S van Arum
Implementing randomized experiments in criminal justice settings : An evaluation of multi-systemic therapy in the Netherlands.
Journal Article
BibTeX
Misbehavior at school and delinquency elsewhere : A complex relationship.
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; J van Busschbach; C C J H Bijleveld
Experimentele criminologie en criminologische experimenten
Journal Article
BibTeX
M Hoeve; W Smeenk; R Loeber; M Stouthamer-Loeber; P H van der Laan; J R M Gerris; J S Dubas
Long-term effects of parenting and family characteristics on delinquency of male young adults
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; G Maaskant; G J Stams; R Fukkink; P J I van der Voort
Veiligheid en continuïteit van zorg in justitiële jeugdinrichtingen : Een inventariserend literatuuronderzoek.
Technical Report
BibTeX
M van de Riet; W Bernasco; P van der Laan
Between protection and repression : A short history of juvenile policing in the Netherlands.
Journal Article
BibTeX

2006

P Harland; P H van der Laan
'Zeg moet ik echt weg mees?' : Reacties op wangedrag onderzocht.
Journal Article
BibTeX
P Harland; P H van der Laan; W H Smeenk; F M Weerman
De signaalwaarde van wangedrag : Behartenswaardige lessen voor preventie.
Journal Article
BibTeX
J Asscher; M Dekovic; P H van der Laan; P Prins
Zin en onzin van de randomized controlled trial
Journal Article
BibTeX
Voortijdig schoolverlaten en criminaliteit : Een verkenning op basis van onderzoeksliteratuur en gegevens van het NSCR Schoolproject.
Technical Report
BibTeX
Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
P Nieuwbeerta; P H van der Laan
Minors involved in murder and manslaughter : An exploration of the situation in the Netherlands.
Journal Article
BibTeX
Ernstige en persistente jeugddelinquentie
Journal Article
BibTeX
Hoezo 'prachtige methode Den Engh'?
Journal Article
BibTeX
Je zult maar jong zijn
Journal Article
BibTeX
Just desert and welfare : Juvenile justice in the Netherlands.
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; H Krooi; P J I van der Voort; M D S Wijkman
Toetsing en certificering van preventieve, curatieve en repressieve interventies in de jeugdzorg : Een internationale oriëntatie.
Technical Report
BibTeX
G J Stams; D Brugman; M Dekovic; L van Rosmalen; P van der Laan; J C Gibbs
The moral judgment of juvenile delinquents : A meta-analysis
Journal Article
BibTeX

2005

P Harland; P H van der Laan; W Smeenk; F M Weerman
Wangedrag op school en delinquentie elders : Een verkenning onder leerlingen van het VMBO.
Book
BibTeX
P Nieuwbeerta; P H van der Laan; E Konijnendijk; T Krammer
Minderjarigen en moord en doodslag : Een eerste verkenning van prevalentie, achtergronden en afhandeling.
Journal Article
BibTeX
De justitiële jeugdinrichtingen hebben een imagoprobleem
Journal Article
BibTeX
Jeugd, criminaliteit, politie en justitie : Recente ontwikkelingen nader beschouwd.
Journal Article
BibTeX
Voor elk wat wils : Maatschappelijke reacties op jeugdcriminaliteit
Journal Article
BibTeX
M van de Riet; W Bernasco; P H van der Laan
Politie en jeugdigen : Over het ontstaan en de ontwikkeling van jeugdtaken bij de politie.
Journal Article
BibTeX

2004

A G Donker; E Kleemans; P H van der Laan; P Nieuwbeerta
Ontwikkelings- en levensloopcriminologie in vogelvlucht.
Journal Article
BibTeX
A G Donker; W H Smeenk; P H van der Laan; F C Verhulst
Wie ziet wat? : Docent- en ouderrapportage gecombineerd en vergeleken.
Journal Article
BibTeX
E Kleemans; P H van der Laan; P Ponsaers
Belgische criminologen en Nederlandse criminologie.
Journal Article
BibTeX
De Campbell Crime & Justice Group : Keurmeesters voor bewezen effectieve preventie.
Journal Article
BibTeX
De voorwaardelijke veroordeling en effectiviteit.
Journal Article
BibTeX
European trends and transatlantic inspiration : Youth offending and juvenile justice.
Journal Article
BibTeX
M Little; J Kogan; R Bullock; P H van der Laan
ISSP : An experiment in multi-systematic responses to persistent young offenders known to children's services.
Journal Article
BibTeX
Jeugdrecht en jeugdbescherming : Sociaal-wetenschappelijk aspect.
Journal Article
BibTeX
G J N Bruinsma; W Bernasco; H Elffers; W Huisman; P H van der Laan; J van der Leun; F Luykx; C J de Poot; G Vanderveen; H Wagenaar; F M Weerman
De stad en de sociale onveiligheid : Een 'state of the art' van wetenschappelijke kennis in Nederland.
Journal Article
BibTeX
Over straffen, effectiviteit en erkenning : De wetenschappelijke onderbouwing van preventie en strafrechtelijke interventie.
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; J Graham
Nieuwe manieren om jeugddelinquentie aan te pakken : Een nieuwe aanbeveling van de Raad van Europa.
Journal Article
BibTeX
M Hoeve; W H Smeenk; R Loeber; M Stouthamer-Loeber; P H van der Laan; J Gerris; J S Dubas
Opvoeding en delinquent gedrag bij jongvolwassen mannen.
Journal Article
BibTeX
P H van der Laan; E Spaans; J Verhagen
De Glen Mills school onderzocht... : Over goede bedoelingen, hoge verwachtingen en een twijfelachtig rapport.
Journal Article
BibTeX
J Graham; P H van der Laan
Council of Europe : New delinquency standards.
Journal Article
BibTeX

2003

H Ferwerda; E Kleemans; D Korf; P H van der Laan
Veelplegers
Journal Article
BibTeX
A G Donker; W H Smeenk; P H van der Laan; F C Verhulst
Individual stability of antisocial behavior from childhood to adulthood : Testing the stability postulate of Moffitt's developmental theory
Journal Article
BibTeX
M van de Rakt; P H van der Laan
Jeugdige delinquenten in beeld : Een onderzoek naar attitudeverandering door en beoogde doelgroep van de leerstraf Slachtoffer in Beeld 40
Technical Report
BibTeX
Jeugd terecht : Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006
Technical Report
BibTeX
Jeugdrecht en jeugdbescherming : Sociaal-wetenschappelijk aspect
Journal Article
BibTeX
170 resultaten « 3 van 4 »

Actuele berichten van Peter van der Laan