1. Home
 2. Medewerkers
 3. Henk Elffers

prof. dr. Henk Elffers

Henk Elffers

Gastonderzoeker

Telefoon: +31 (0)20 598 5420
Email: HElffers@nscr.nl

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Ruimtelijke criminologie
 • Guardianship
 • De rationale-keuzebenadering voor criminele beslissingen
 • Near-repeat misdrijven
 • Computationele criminologie met Agent Based Modellen
 • Begrijpelijkheid van straftoemeting
 • Politieverhoren
 • Waarschijnlijkheidsargumentatie in het strafproces
Betrokken bij thema(s)
2013 Gastonderzoeker NSCR
2013 Emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging, Vrije Universiteit Amsterdam
2008 Adjoint professor, School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University Brisbane
2007-13 Hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging, Vrije Universiteit Amsterdam
2000-13 Senior onderzoeker NSCR
1991 Promotie Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam, proefschrift over de psychologie van de belastingontduiking
1980-00 Universitair hoofddocent, afdeling Rechtspsychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
1976-80 Universitair docent, afdeling Sociale geografie, Universiteit Utrecht
1974-76 Consulterend statisticus, Mathematisch Centrum Amsterdam
1974 Doctoraal Mathematische Statistiek en Waarschijnlijkheidsrekening (cum laude), Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties

Toggle
 • Emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht, Open Schoolgemeenschap Bijlmer OSB, Amsterdam
 • Penningmeester Stichting Willem Witsen

Publicaties

Toggle
156 resultaten « 3 van 4 »

2006

D M Reynald; M D E Averdijk; H Elffers; W Bernasco
Do social barriers affect urban crime trips? : The effects of ethnic and socio-economic neighbourhood compositions on the flow of crime in The Hague, The Netherlands
Technical Report
BibTeX
De waarheid en niets dan de waarheid : Over de verhouding tussen recht en psychologie
Journal Article
BibTeX
Etnische herkomst van slachtoffers van straatroof in Rotterdam-Rijnmond.
Technical Report
BibTeX
Waarom wordt Cassandra niet geloofd? : Enkele gedachten bij Chris Dillens 'Requiem voor een kalf'.
Journal Article
BibTeX
De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
Het waterbedeffect : Ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
H Elffers; J W de Keijser; P J van Koppen
Opde stoel van de rechter.
Journal Article
BibTeX
P J van Koppen; H Elffers
De mythe van het DNA-bewijs.
Journal Article
BibTeX
P J van Koppen; H Elffers
Naschrift : Het geheim van het NFI
Journal Article
BibTeX
H Elffers; P Verboon; W Huisman
Managing and maintaining compliance.
Book
BibTeX
H Elffers; P Verboon; W Huisman
Preface
Journal Article
BibTeX

2005

C J de Poot; F Luykx; H Elffers; C Dudink
Hier wonen en daar plegen? : Sociale grenzen en locatiekeuze
Journal Article
BibTeX
C J de Poot; F Luykx; H Elffers; C Dudink
Living here, misbehaving there? : On social barriers and criminal location choice in Holland.
Technical Report
BibTeX
Dalende aangiftecijfers in de politieregio Zuid-Holland-Zuid.
Technical Report
BibTeX
De rationele regelovertreder
Book
BibTeX
Dienstroosterdata in het strafproces : Waar is dat goed voor?
Journal Article
BibTeX
Voorkomen van regelovertreding : Een discussie in termen van het willen-kunnen-durven-model.
Journal Article
BibTeX
Ruimtelijke effecten van plaatsgebonden maatregelen tegen misdaad : Een overzicht van de stand van zaken.
Technical Report
BibTeX
De misdaadcijfers lopen terug! Politie, proficiat! Of, eh, ...?
Journal Article
BibTeX
H Elffers; W de Jong
Eerst zien, dan geloven : Heerlense burgers over de aanpak van onveiligheid.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; W de Jong
Veiligheid in eigen buurt : Wijkbewoners aan het woord.
Journal Article
BibTeX

2004

Decision models underlying the journey to crime.
Journal Article
BibTeX
Dit zeggen al die getallen eigenlijk! : Antwoord aan Van Lambalgen en Meester.
Journal Article
BibTeX
'Geacht hof, het was geen toeval. De rest is aan u.'
Journal Article
BibTeX
The rational offender under a CCTV-camera : Conceptual clarification.
Journal Article
BibTeX
G J N Bruinsma; W Bernasco; H Elffers; W Huisman; P H van der Laan; J van der Leun; F Luykx; C J de Poot; G Vanderveen; H Wagenaar; F M Weerman
De stad en de sociale onveiligheid : Een 'state of the art' van wetenschappelijke kennis in Nederland.
Journal Article
BibTeX
G J N Bruinsma; H Elffers; J w. de Keijser
Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research.
Book
BibTeX
H G v.d. Bunt; J W de Keijser; H Elffers
Responsieve rechters : Strafrechters over maatschappelijke druk.
Technical Report
BibTeX
H G v.d. Bunt; J w. de Keijser; H Elffers
Responsieve rechters.
Journal Article
BibTeX
Waarom hier meer, daar minder criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
H Elffers; W de Jong
Nee, ik voel me nooit onveilig : Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; J w. de Keijser
Het geloof in de kloof : Wederzijdse beelden van rechters en publiek.
Journal Article
BibTeX
W Bernasco; F Luykx; H Elffers
Ruimtelijke spreiding en verplaatsing van criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
J w. de Keijser; H G v.d. Bunt; H Elffers
Strafrechters over maatschappelijke druk, resposiviteit en de kloof tussen rechter en samenleving.
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; H Elffers
Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : Wisselwerking tussen rechter en samenleving.
Book
BibTeX
J w. de Keijser; H Elffers
Inleiding
Journal Article
BibTeX

2003

Analysing neighbourhood influence in criminology
Journal Article
BibTeX
Bij toeval veroordeeld? : Statistische analyse van dienstroosterdata in het strafproces
Journal Article
BibTeX
Explaining regulatory non-compliance : A survey study of rule transgression for two dutch instrumental laws, applying the randomized response method.
Journal Article
BibTeX
(On)wetenschappelijk onderzoek voor de parlementaire enquêtecommissie
Journal Article
BibTeX
Toets op studiegegevens
Journal Article
BibTeX
Veelplegers of vaakplegers?
Journal Article
BibTeX
D J Hessing; J W de Keijser; H Elffers
Explaining capital punishment support in an abolitionist country : The case of the Netherlands
Journal Article
BibTeX
H Elffers; P J van Koppen
De aanpak van straatroof in Rotterdam
Technical Report
BibTeX

2002

P G M van der Heijden; J J Hox; H Elffers
Het meten van regelnaleving : Een voorstudie
Technical Report
BibTeX
Boekbespreking Multilevel analysis
Journal Article
BibTeX
D J Hessing; H Elffers
De psychologie van antisociaal en crimineel gedrag
Journal Article
BibTeX
H Elffers; S Bunte
Work in progress : Some current research projects at the NSCR
Book
BibTeX
H Elffers; D J Hessing; J W de Keijser; P J van Koppen
Nederland veiliger : Door Bin Laden durven we weer de straat op
Journal Article
BibTeX
H Elffers; P J van Koppen
Methoden van de rechtspsychologie
Journal Article
BibTeX
156 resultaten « 3 van 4 »

Actuele berichten van Henk Elffers