Home Medewerkers
 1. Henk Elffers

prof. dr. Henk Elffers

Henk Elffers

Gastonderzoeker

Email: HElffers@nscr.nl

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Ruimtelijke criminologie
 • Guardianship
 • De rationale-keuzebenadering voor criminele beslissingen
 • Near-repeat misdrijven
 • Computationele criminologie met Agent Based Modellen
 • Begrijpelijkheid van straftoemeting
 • Politieverhoren
 • Waarschijnlijkheidsargumentatie in het strafproces
Betrokken bij thema(s)
2013 Gastonderzoeker NSCR
2013 Emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging, Vrije Universiteit Amsterdam
2008 Adjoint professor, School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University Brisbane
2007-13 Hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging, Vrije Universiteit Amsterdam
2000-13 Senior onderzoeker NSCR
1991 Promotie Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam, proefschrift over de psychologie van de belastingontduiking
1980-00 Universitair hoofddocent, afdeling Rechtspsychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
1976-80 Universitair docent, afdeling Sociale geografie, Universiteit Utrecht
1974-76 Consulterend statisticus, Mathematisch Centrum Amsterdam
1974 Doctoraal Mathematische Statistiek en Waarschijnlijkheidsrekening (cum laude), Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties

Toggle
 • Emeritus hoogleraar Empirische bestudering van de strafrechtpleging, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht, Open Schoolgemeenschap Bijlmer OSB, Amsterdam
 • Penningmeester Stichting Willem Witsen

Publicaties

Toggle
169 resultaten « 3 van 4 »

2007

J W de Keijser; P J van Koppen; H Elffers
Bridging the gap between judges and the public? : A multi-method study.
Journal Article
BibTeX
S D Johnson; W Bernasco; K J Bowers; H Elffers; J Ratcliffe; G Rengert; M Townsley
Space-time patterns of risk : A cross national assessment of residential burglary victimization
Journal Article
BibTeX
H Elffers; M D E Averdijk
Aangeven aan te geven?
Technical Report
BibTeX
H Elffers; M A J Ezinga
Deskundige behandeling van deskundigen : Het gebruik van deskundigenrapportages in de rechtszaal.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; J W de Keijser
De punitiviteitskloof tussen rechters en publiek : Effect van referentiekader en van media-aandacht.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; J W de Keijser
De strafrechter en de burger : Zij konden bijeen niet komen...
Journal Article
BibTeX
H Elffers; J W de Keijser; P J van Koppen; L S van Haeringen
Newspaper juries : A field experiment concerning the effect of information on attitudes towards the criminal justice system.
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; H Elffers
Onbegrip voor het strafoordeel bedreigt het draagvlak voor het rechtssysteem niet
Journal Article
BibTeX

2006

P Webley; C Adams; H Elffers
Value added tax compliance
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; P J van Koppen; H Elffers
Op de stoel van de rechter : Oordeelt het publiek net zo als de strafrechter?
Journal Article
BibTeX
M D E Averdijk; W Bernasco; H Elffers; D M Reynald
Neighbourhood variations in crime rates and clearance rates : Effects of formal and informal control
Technical Report
BibTeX
De makke van monitoren
Journal Article
BibTeX
De status van het technisch bewijs
Journal Article
BibTeX
D M Reynald; M D E Averdijk; H Elffers; W Bernasco
Do social barriers affect urban crime trips? : The effects of ethnic and socio-economic neighbourhood compositions on the flow of crime in The Hague, The Netherlands
Technical Report
BibTeX
De waarheid en niets dan de waarheid : Over de verhouding tussen recht en psychologie
Journal Article
BibTeX
Etnische herkomst van slachtoffers van straatroof in Rotterdam-Rijnmond.
Technical Report
BibTeX
Waarom wordt Cassandra niet geloofd? : Enkele gedachten bij Chris Dillens 'Requiem voor een kalf'.
Journal Article
BibTeX
W Bernasco; H Elffers; G J N Bruinsma
De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
W Bernasco; H Elffers; G J N Bruinsma
Het waterbedeffect : Ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
H Elffers; J W de Keijser; P J van Koppen
Opde stoel van de rechter.
Journal Article
BibTeX
P J van Koppen; H Elffers
De mythe van het DNA-bewijs.
Journal Article
BibTeX
P J van Koppen; H Elffers
Naschrift : Het geheim van het NFI
Journal Article
BibTeX
H Elffers; P Verboon; W Huisman
Managing and maintaining compliance.
Book
BibTeX
H Elffers; P Verboon; W Huisman
Preface
Journal Article
BibTeX

2005

C J de Poot; F Luykx; H Elffers; C Dudink
Hier wonen en daar plegen? : Sociale grenzen en locatiekeuze
Journal Article
BibTeX
C J de Poot; F Luykx; H Elffers; C Dudink
Living here, misbehaving there? : On social barriers and criminal location choice in Holland.
Technical Report
BibTeX
Dalende aangiftecijfers in de politieregio Zuid-Holland-Zuid.
Technical Report
BibTeX
De rationele regelovertreder
Book
BibTeX
Dienstroosterdata in het strafproces : Waar is dat goed voor?
Journal Article
BibTeX
Voorkomen van regelovertreding : Een discussie in termen van het willen-kunnen-durven-model.
Journal Article
BibTeX
H Elffers; W Bernasco; G J N Bruinsma
Ruimtelijke effecten van plaatsgebonden maatregelen tegen misdaad : Een overzicht van de stand van zaken.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; G J N Bruinsma
De misdaadcijfers lopen terug! Politie, proficiat! Of, eh, ...?
Journal Article
BibTeX
H Elffers; W de Jong
Eerst zien, dan geloven : Heerlense burgers over de aanpak van onveiligheid.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; W de Jong
Veiligheid in eigen buurt : Wijkbewoners aan het woord.
Journal Article
BibTeX

2004

Decision models underlying the journey to crime.
Journal Article
BibTeX
Dit zeggen al die getallen eigenlijk! : Antwoord aan Van Lambalgen en Meester.
Journal Article
BibTeX
'Geacht hof, het was geen toeval. De rest is aan u.'
Journal Article
BibTeX
The rational offender under a CCTV-camera : Conceptual clarification.
Journal Article
BibTeX
G J N Bruinsma; W Bernasco; H Elffers; W Huisman; P H van der Laan; J van der Leun; F Luykx; C J de Poot; G Vanderveen; H Wagenaar; F M Weerman
De stad en de sociale onveiligheid : Een 'state of the art' van wetenschappelijke kennis in Nederland.
Journal Article
BibTeX
G J N Bruinsma; H Elffers; J w. de Keijser
Punishment, places and perpetrators : Developments in criminology and criminal justice research.
Book
BibTeX
H G v.d. Bunt; J W de Keijser; H Elffers
Responsieve rechters : Strafrechters over maatschappelijke druk.
Technical Report
BibTeX
H G v.d. Bunt; J w. de Keijser; H Elffers
Responsieve rechters.
Journal Article
BibTeX
Waarom hier meer, daar minder criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
H Elffers; W de Jong
Nee, ik voel me nooit onveilig : Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens.
Technical Report
BibTeX
H Elffers; J w. de Keijser
Het geloof in de kloof : Wederzijdse beelden van rechters en publiek.
Journal Article
BibTeX
W Bernasco; F Luykx; H Elffers
Ruimtelijke spreiding en verplaatsing van criminaliteit.
Journal Article
BibTeX
J w. de Keijser; H G v.d. Bunt; H Elffers
Strafrechters over maatschappelijke druk, resposiviteit en de kloof tussen rechter en samenleving.
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; H Elffers
Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter : Wisselwerking tussen rechter en samenleving.
Book
BibTeX
J W de Keijser; H Elffers
Inleiding
Journal Article
BibTeX

2003

Analysing neighbourhood influence in criminology
Journal Article
BibTeX
169 resultaten « 3 van 4 »

Actuele berichten van Henk Elffers