1. Home
 2. Medewerkers
 3. Marijke Malsch

prof. dr. mr. Marijke Malsch

Marijke Malsch

Senior Onderzoeker

Telefoon: +31 (0)20 598 3945
Email: MMalsch@nscr.nl

Verwante websites:
Open Universiteit

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Empirical Legal Studies
 • Stalking, belagingswetgeving, effectiviteit van straffen, recidive
 • Liegende verdachten en hun non-verbale gedrag
 • Mensenhandel en prostitutie
 • Openbaarheid van de strafrechtspleging
 • Licht verstandelijk beperkte verdachten (LVB’ers) in het strafrecht
 • Begrijpelijkheid van de rechtspraak voor burgers
 • Lekenrechtspraak: jury’s, lekenrechters in Europese landen
 • Camera’s in de rechtszaal
 • Privacy van slachtoffers van criminaliteit
 • Verhoormethoden in Europa
 • Processen-verbaal van verdachtenverhoren
 • De toename van beeld en geluid in de rechtspleging
 • Betrouwbaarheid van DNA-bewijs
 • Gebruik van DNA-rapporten binnen het strafrechtssysteem
 • Rechtsvergelijking
 • De rol van de curator en de mentor bij verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten
 • De afnemende rol van de rechter in de trias politica
 • Het gebruik van handpalmsporen voor het bewijs
Betrokken bij thema(s)
2019-nu Hoogleraar Empirical Legal Studies, Open Universiteit Heerlen
2009-nu Coördinator en docent, Recht en Praktijk, Vrije Universiteit Amsterdam
2005-nu Raadsheer-plaatsvervanger, hof ’s-Hertogenbosch
1997-nu Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Noord-Holland
1993-nu Senior onderzoeker, NSCR
1989-93 Gezondheidsjurist Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Utrecht
1989 Onderzoek naleving civielrechtelijke geschillen, Erasmus Universiteit Rotterdam
1989 Promotie proefschrift Lawyers’ predictions of judicial decisions: a study on calibration of experts.
1989 Studie Rechtsgeleerdheid en Andragologie, Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties

Toggle
 • Hoogleraar Empirical Legal Studies, Open Universiteit Heerlen
 • Raadsheer-plaatsvervanger, hof ’s-Hertogenbosch
 • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Noord-Holland

Publicaties

Toggle
221 resultaten « 2 van 5 »

2016

J Harte; M Malsch; D van Dijk; B Vergouw; P H van der Laan
Rechters en officieren van justitie willen maatwerk leveren met de voorwaardelijke straf
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch; E T Luining; Weulen M Kranenbarg; D J H M Lenssen
Journal Article
Links | BibTeX
J M Harte; M Malsch; D van Dijk; B Vergouw; P van; Laan
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; W C Alberts; Keijser J F J W de; Nijboer
Ontzetting uit beroep of ambt. Herleving van een weinig gebruikte straf?
Journal Article
BibTeX
Weulen M Kranenbarg; M Malsch; J W de Keijser; E Luining; Lenssen
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; A Denkers
Normen, rechtvaardigingen en fraude bij topbeloningen.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; N Dijkman; B van der Leij; A Akkermans
De rechter en de privacy van het slachtoffer: ervaringen van slachtoffers met de strafzitting.
Journal Article
BibTeX
Het belang van empirisch onderzoek voor de rechtspraktijk: een analyse van toepassing van rechtssociologische en rechtspsychologische bevindingen.
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; J W de Keijser; E Luining; Weulen M Kranenbarg; D Lenssen
Journal Article
Links | BibTeX
M Malsch; Dijkman A N; Akkermans
Het zichtbare slachtoffer: privacy van slachtoffers binnen het strafproces.
Book
BibTeX
M Malsch; M L W Verhagen
Inspraak van verstandelijk gehandicapten.
Journal Article
BibTeX
Leij J B J van; M Malsch
De bescherming van de privacy van slachtoffers van strafbare feiten: een synthese van theorie en praktijk
Book
BibTeX

2015

Boekbespreking van K. Lens, Do these words give rise to doubts? Unraveling the effects of delivering a Victim Impact Statement (2014).
Technical Report
BibTeX
De rechtssociologie en de rechtspsychologie: twee aparte werelden of van hetzelfde laken een pak?
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Review of P. Keyzer (ed.) (2013), Preventive Detention: Asking the Fundamental Questions. Cambridge, UK: Intersentia. 307 pp. ISBN 978-1-78068-117-7,
Technical Report
BibTeX
Sommige stalkers moet je behandelen (Volkskrant)
Technical Report
BibTeX
Sommige stalkers moet je behandelen. (Nederlands Dagblad)
Technical Report
BibTeX
M Malsch; R Kranendonk; J de Keijser; H Elffers; M Komter; M de Boer
De papieren muur. Proces-verbaal maakt bewijsvoering soms onbetrouwbaar
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R Kranendonk; J de Keijser; H Elffers; M Komter; M de Boer
Kijken, luisteren, lezen
Technical Report
BibTeX
M Malsch; R Kranendonk; J de Keijser; H Elffers; M Komter; M de Boer
Kijken, luisteren, lezen. De invloed van beeld, geluid en schrift op het oordeel over verdachtenverhoren. (Amsterdam)
Book
BibTeX

2013

De afstand tussen burger en rechter
Journal Article
BibTeX
Een transparanter rechtssysteem in Nederland? Mogelijkheden en onmogelijkheden van meer openbaarheid
Journal Article
BibTeX
Het voorspellingsvermogen van de mens: een luchtballon op weg naar de noordpool, de ontbossing van paaseiland en de kredietcrisis
Journal Article
BibTeX
Meervoudig beslissen niet altijd garantie voor kwaliteit
Journal Article
BibTeX
Mensenhandel: het verwachte effect van strafverhogingen
Journal Article
BibTeX
Rechter, OM en samenleving
Journal Article
BibTeX
Waardoor laat de strafrechter zich overtuigen? De rol van onmiddellijkheid bij het bewijs
Journal Article
BibTeX
M Duker; M Malsch
Onschadelijkmaking: een problematische trend in criminaliteitsbestrijding
Journal Article
BibTeX
M Malsch; De J W Keijser; S Debets
Seriestalkers
Journal Article
BibTeX
M Malsch; R P Kranendonk; De V Mesmaecker
Vergelding en herstel: de behoeften van het slachtoffer
Journal Article
BibTeX
M Rijnsburger; M Malsch
Toetsing door de rechter van deskundigenbewijs. Is er voldoende tegenspraak?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; M D Taverne; H Elffers; De J W Keijser; R P Kranendonk
DNA-rapporten: makkelijker kunnen we het niet maken, begrijpelijker wel
Book
BibTeX
De V Mesmaecker; R P Kranendonk; M Malsch
De variabiliteit van slachtofferbehoeften: de invloed van de gepercipieerde intentie van de dader op de behoefte aan procedurele rechtvaardigheid en actieve participatie
Journal Article
BibTeX

2012

Geinformeerde burgers willen geen zwaardere straffen.
Journal Article
BibTeX

2011

Bespreking van ‘Stalking in the Netherlands’ (S. van der Aa). Proefschrift, Universiteit Tilburg, 2010
Journal Article
BibTeX
Lekenrechtspraak : Iets voor Nederland?
Journal Article
BibTeX
Raio-opleiding zorgt niet voor meer diversiteit rechterlijke macht
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch; R Kranendonk; M de Gruijter
Written records of police interrogation : Differential registration as determinant of statement credibility and interrogation quality
Journal Article
BibTeX
Rechters zonder toga : Een garantie voor een rechtvaardige procedure?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; W C Alberts; J W de Keijser; J F Nijboer
Ontzetting uit beroep of ambt : Herleving van een weinig gebruikte straf?
Journal Article
BibTeX
M Duker; M Malsch
Behartiging van slachtofferbelangen bij de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J W de Keijser; S E C Debets
Are stalkers recidivists? : Repeated offending by convicted stalkers
Journal Article
BibTeX
S E C Debets; J W de Keijser; M Malsch
Stalkers na veroordeling op het rechte pad? : Een exploratief onderzoek naar de recidive onder stalkers.
Journal Article
BibTeX

2010

Advocaten die de uitkomst van de zaak voorspellen.
Journal Article
BibTeX
De deskundige als rechter : Ondernemingskamer, Penitentiaire Kamer en Pachtkamer.
Journal Article
BibTeX
De taal van het recht
Journal Article
BibTeX
Europa vaart wel bij lekenrechtspraak
Journal Article
BibTeX
Verhaal of analyse? : De bijdrage van deskundigen in het strafrecht.
Journal Article
BibTeX
221 resultaten « 2 van 5 »

Actuele berichten van Marijke Malsch