Home Medewerkers
  1. Joris Beijers

dr. Joris Beijers

Joris Beijers

Onderzoeker

Telefoon: +31 (0)20 598 5239
Email: JBeijers@nscr.nl

Onderzoeksgebieden

Toggle
  • Slachtofferenquêtes
  • Familieinvloeden op criminele carrières
  • Verloop van criminele carrières
  • Romantische relaties en criminaliteit
  • Intergenerationele overdracht van delinquent gedrag
Betrokken bij thema(s)
2021-nu Onderzoeker NSCR
2019-21 Wetenschappelijk medewerker bij het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
2016-nu Docent sectie Sociologie, Universiteit Utrecht
2016 Gepromoveerd op verbanden tussen delictplegers in de familie, familie-transities en criminele carrières
2014-19 Analist Intelligence, afdeling Veiligheid, gemeente Eindhoven
2010-14 Onderzoeker/docent sectie Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2009 Master Criminologie

Nevenfuncties

Toggle
  • Docent sectie Sociologie, Universiteit Utrecht

Publicaties

Toggle

Sorry, no publications matched your criteria.