Home Medewerkers
 1. Steve van de Weijer

dr. Steve van de Weijer

Steve van de Weijer

Senior Onderzoeker

Email: SvandeWeijer@nscr.nl

Verwante websites:
Steve van de Weijer

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • VIDI: Behind Foreign Bars
 • Intergenerationele overdracht van crimineel gedrag
 • Familie-invloeden op crimineel gedrag
 • Genetische invloeden op crimineel gedrag
 • Biosociale criminologie
 • Kwantitatieve methoden en technieken van onderzoek in de criminologie
 • Ontwikkeling van criminele carrières over de levensloop
 • Gevolgen van gevangenisstraf voor familieleden
 • Slachtoffers van cybercrime
 • Aangiftebereidheid na slachtofferschap
Betrokken bij thema(s)
2014-nu Senior onderzoeker NSCR
2015-16 Onderzoeker Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
2013-16 Docent afdeling Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2013 PromotiPromotie Criminologie, VU: The intergenerational transmission of violent offending
2010 Master Social Cultural Science (cum laude), Radboud Universiteit Nijmegen
2009-10 Student-assistent afdeling Sociologie, Radboud Universiteit Nijmegen
2007-09 Student-assistent afdeling Sociologie, Universiteit van Tilburg

Nevenfuncties

Toggle
 • (Co-)Voorzitter van de divisie Biosociale Criminologie van de NVC
 • (Co-)Voorzitter van de ESC European Working Group on Intergenerational Criminology
 • Lid Ondernemingsraad NSCR

Publicaties

Toggle
101 resultaten « 2 van 3 »

2021

Miscellaneous
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX

2020

Journal Article
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX
V Ljujic; I Versteegt; F Weerman; F Thijs; JW van Prooijen; F El Bouk; S van de Weijer
Book Chapter
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; R Leukfeldt; S van der Zee
Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; R Leukfeldt; S van der Zee
Miscellaneous
Links | BibTeX
R van der Kleij; S van 't Hoff-de Goede; S van de Weijer; R Leukfeldt
Journal Article
Links | BibTeX
T Holt; J van Wilsem; S van de Weijer; R Leukfeldt
Journal Article
Links | BibTeX
S van de Weijer; H Smallbone; V Bouwman
Journal Article
Links | BibTeX
S van 't Hoff-de Goede; R van der Kleij; S van de Weijer; R Leukfeldt
Miscellaneous
Links | BibTeX

2019

Journal Article
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX
S van de Weijer; H Smallbone; V Bouwman
Journal Article
Links | BibTeX
An Exploration of the Factors Associated with Expressive Motives to Engage in Cyberattacks against Dutch Web Sites
Journal Article
BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
C Van der Laan; S van de Weijer; M Nivard; D Boomsma
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S van ’t Hoff – de Goede; R van der Kleij; S van de Weijer; R Leukfeldt
Miscellaneous
Links | BibTeX

2018

T J Holt; S G A Van de Weijer; J van Wilsem; R Leukfeldt
Journal Article
Links | BibTeX
Book
Links | BibTeX
L H Berckmoes; R Reis;
Book Chapter
Links | BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX
Book Chapter
Links | BibTeX

Book
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S G A Van de Weijer; H S Smallbone; V Bouwman
Journal Article
Links | BibTeX
K L Besemer; S G A Van de Weijer; S M Dennison
Journal Article
Links | BibTeX
Miscellaneous
Links | BibTeX

2017

S G A Van de Weijer; M B Augustyn; S Besemer
Intergenerational Transmission of Crime: An International, Empirical Assessment
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
S G A Van de Weijer; Beaver M Kevin
Journal Article
Links | BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Intergenerational continuity in incarceration: Evidence from a Dutch multi-generation cohort
Journal Article
BibTeX
Zoals de ouden zongen, piepen de jongen: Over intergenerationele overdracht van (een gedegen) academische opvoeding
Journal Article
BibTeX
D Jolliffe; D P Farrington; A R Piquero; J F MacLeod; S van de Weijer
Journal Article
Links | BibTeX
Beijers Joris; Bijleveld Catrien; Weijer Steve van de; Liefbroer Aart
Journal Article
Links | BibTeX

2016

Journal Article
Links | BibTeX

2015

Journal Article
Links | BibTeX
Intergenerationele overdracht van criminaliteit
Journal Article
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
Analysetechnieken voor Niet-Experimentele Gegevens
Book
BibTeX
Journal Article
Links | BibTeX
The concentration of sex offenses in British and Dutch Families.
Journal Article
BibTeX

2014

C C J H Bijleveld; Van S G A de Weijer; S Besemer; D Huschek
Parental imprisonment and offspring outcomes: a study on offending and marriage chances.
Journal Article
BibTeX
Late blooming offending
Journal Article
BibTeX
101 resultaten « 2 van 3 »

Actuele berichten van Steve van de Weijer