Home Research
  1. Pagina 3

Actueel

Eens een dief, altijd een dief? Het NSCR in beeld

Zijn criminelen voor verbetering vatbaar? NSCR-onderzoeker Arjan Blokland legt uit waarom opsluiting niet altijd de beste oplossing is. Directeur Catrien Bijleveld geeft een dwarsdoorsnede van het wetenschappelijk onderzoek op het NSCR.

Psychische problematiek neemt af tijdens detentie

‘Een opmerkelijke uitkomst uit het Prison Project is dat we een afname zagen in de psychische problematiek bij gedetineerden. Ze ervoeren na verloop van tijd bijvoorbeeld minder angst en minder depressieve gevoelens. Deze afname in psychische problemen zagen we vooral bij bepaalde risicogroepen, zoals gedetineerden met problematisch alcohol- en drugsgebruik voorafgaand aan hun detentie en […]

Afnemende rol Rechtspraak: is vervanging van de rechter mogelijk en wenselijk?

Andere instanties werken meestal sneller dan de rechter en zijn ook goedkoper. Maar doen zij het ook even goed als de rechter? Zijn zij even onafhankelijk en bieden zij evenveel rechtsbescherming? Risico’s uitbesteding rechterlijke taken In het artikel De afnemende rol van de rechtspraak: is vervanging van de rechter mogelijk en wenselijk? van NSCR-onderzoeker Marijke […]

#MeToo: achtergrond en effect van viral justice en e-shaming

Het fenomeen dat slachtoffers hun verhaal openbaar en online delen via social media wordt in de vakliteratuur ook wel viral justice genoemd. Wanneer daarbij ook de naam van de dader wereldkundig wordt gemaakt is er sprake van e-shaming van de dader. Bekend voorbeeld is de in oktober 2017 gestarte bewustwordingscampagne rondom seksuele intimidatie en grensoverschrijdend […]

Pilot verscherpt toezicht minderjarige plegers van High Impact Crimes

Verscherpt toezicht heeft in het verleden bij volwassen plegers geresulteerd in hoopgevende recidivecijfers. Het uitgangspunt van de pilot was dat verscherpt toezicht – met behulp van elektronisch toezicht – standaard door de Raad voor de Kinderbescherming wordt overwogen bij minderjarige HIC-plegers. Straatroven, overvallen en woninginbraken De doelgroep van de pilot bestond uit minderjarige meer- en […]

Out of prison, out of crime? Promotieonderzoek vrouwen ná detentie

Elk jaar verlaten een paar duizend vrouwen een van de drie vrouwengevangenissen in Nederland. In de ideale situatie stoppen ze na vrijlating met het plegen van delicten, ook wel desistance genoemd. Rodermond toont in haar promotieonderzoek aan dat problemen met onder meer huisvesting en verslaving meer doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen van […]

Handpalmafdrukken meerwaarde voor de opsporing van delicten

Politie en het Openbaar Ministerie willen graag bij iedere verdachte handpalmafdrukken kunnen afnemen om de effectiviteit van de opsporing te vergroten. Zij vinden het verschil in de wet tussen vingersporen en handpalmsporen gekunsteld, het gaat immers bij allebei om dactysporen. Ook in de Tweede Kamer is herhaaldelijk verzocht om standaardafname van handpalmafdrukken. Het NSCR en […]

Terrorismeverdachte lijkt sterk op ‘gewone’ verdachte

Nu de opsporing en berechting van terroristische misdrijven hoog op de agenda staat, klinkt steeds luider de roep om meer inzicht te krijgen in plegers van dergelijke misdrijven. Het is belangrijk om te weten of er bepaalde triggers zijn – gebeurtenissen die het radicaliseringsproces in gang zetten of versnellen – die mogelijk tot een terroristisch […]

Je kunt niet zien of een verdachte liegt of niet

De politie wil tijdens een verhoor graag weten of een verdachte liegt en daarom letten ze goed op het gedrag van een verdachte. Bij stotteren, wegkijken en friemelen denken mensen vaak dat iemand liegt. Maar, dit verband is er niet. Sommige andere gedragingen kunnen wél op liegen duiden, zoals een hoge stem en minder bewegingen […]

Lectoraat cybersecurity in het mkb

De kennis en ervaring met fundamenteel onderzoek naar cybercrime van het NSCR wordt gekoppeld aan toepassingsgericht onderzoek van De HHs. Hierdoor ontstaat een integraal onderzoeksprogramma dat het hele spectrum van relevant onderzoek naar cybercrime en cybersecurity beslaat. Binnen het NSCR wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, vooral gericht op daders en dadernetwerken; binnen De HHs wordt slachtoffer- […]

Prijs voor simulatie op basis van open sociale netwerkdata

Binnen het onderzoek naar de dynamiek van criminaliteit worden steeds vaker simulatietechnieken gebruikt. Hiermee is het mogelijk theorieën te testen, criminaliteit te voorspellen en te experimenteren met preventiestrategieën. Mobiliteitspatroon van criminelen tot in detail analyseren Maar, dit kan slechts tot op bepaalde hoogte. In veel gevallen is een proces te complex of ontbreekt het aan […]

Studie naar geweld en bedreigingen tegen wetshandhavers

Onderzoek toont aan dat wetshandhavers, zoals gevangenisbewakers en conducteurs, regelmatig te maken hebben met geweld tijdens het werk. Toch is er een gebrek aan kennis over welke interacties risico’s opleveren en welk gedrag een de-escalerend of juist escalerend effect heeft in conflictsituaties. Marie Rosenkrantz Lindegaard en collega’s gaan dit bestuderen. Ontwikkeling hulpprogramma’s voor conflicthantering Een […]