Home Research
  1. Cluster Extremisme/Terrorisme

Actueel

Jihadistische radicalisering in problematische jeugdgroepen

Aanleiding voor het onderzoek was een unieke casus in Delft, waar begin 2013 meerdere jongeren uit een problematische jeugdgroep uitreisden naar Syrië. Voor het eerst hebben onderzoekers gereconstrueerd wat er precies is gebeurd en hoe de radicalisering binnen deze jeugdgroep ontstond. Een problematische gezinsachtergrond, gebrek aan perspectief in een achterstandswijk, ingrijpende gebeurtenissen die leidden tot […]

Levenslooponderzoeker Elanie Rodermond genomineerd door New Scientist

Rodermond is van oorsprong journalist, maar als rechtbankverslaggever voor een regionale krant kwam ze in aanraking met het vakgebied criminologie. Ze gooide het roer om, volgde de opleiding Criminologie en promoveerde op het onderwerp vrouwen en criminaliteit. ‘De overgrote meerderheid van mensen die criminele activiteiten plegen is man’, zegt Rodermond. ‘Als we het hebben over […]

Terrorismeverdachte ervaart tegenslag vaak als onrechtvaardigheid

Het rapport Terrorism, Adversity and Identity geeft inzicht in de mogelijke achtergronden van betrokkenheid bij terrorisme en/of gewelddadig extremisme, zowel islamitisch als links- of rechts-radicaal. Het kan gaan om het voorbereiden van een aanslag, het oproepen tot geweld of uitreizen naar Syrië en Irak. Voor het onderzoek werden interviews gehouden met professionals die werken met […]

Terrorismeverdachte lijkt sterk op ‘gewone’ verdachte

Nu de opsporing en berechting van terroristische misdrijven hoog op de agenda staat, klinkt steeds luider de roep om meer inzicht te krijgen in plegers van dergelijke misdrijven. Het is belangrijk om te weten of er bepaalde triggers zijn – gebeurtenissen die het radicaliseringsproces in gang zetten of versnellen – die mogelijk tot een terroristisch […]

NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

Het NSCR start in april 2017 met een onderzoek naar de kenmerken en de voorgeschiedenis van verdachten van terroristische misdrijven. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het programma ‘Politie en Wetenschap’ en zal een uitgebreide analyse maken van geregistreerde gegevens over alle personen die in Nederland verdachte waren van ‘misdrijven met een terroristisch oogmerk’. Deze groep […]

Position Paper Terrorism and Cybercrime

NSCR Seminar on European Security On 26 May 2016 a seminar on European security, Combating Crime through Understanding the Human Factor, took place in Brussels. This seminar, co-organised by the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) and Neth-ER, was associated with the Netherlands’ Presidency of the Council of the EU. Cybercrime […]

Invitation: Seminar on European security

Combating Crime through Understanding the Human Factor Date: 26 May 2016 | Time: 14:45 – 17:30 | Venue: Permanent Mission of the Kingdom of the Netherlands in Brussels. Avenue de Cortenbergh 4-10, Brussels Cybercrime and terrorism are at the forefront of the European security agenda. Surprisingly little is known about these crimes, however. This seminar will […]