Home Actueel
  1. NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

NSCR start onderzoek naar verdachten van terroristische misdrijven

Wet Terroristische Misdrijven

Het NSCR start in april 2017 met een onderzoek naar de kenmerken en de voorgeschiedenis van verdachten van terroristische misdrijven. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het programma ‘Politie en Wetenschap’ en zal een uitgebreide analyse maken van geregistreerde gegevens over alle personen die in Nederland verdachte waren van ‘misdrijven met een terroristisch oogmerk’. Deze groep werd nog niet eerder zo compleet in kaart gebracht.
De dreiging van radicalisering en terrorisme staat hoog op de politieke en wetenschappelijke agenda. In 2004 werd de ingevoerd, waarmee een specifieke groep verdachten kon worden gedefinieerd en de mogelijkheden tot opsporing en vervolging werden verruimd. De laatste jaren zijn er op basis van deze wetgeving vooral rechtszaken geweest rond jihadistische activiteiten: het uitreizen voor deelname aan IS en de strijd in Syrië, propaganda en rekrutering, en het plegen van criminaliteit om die activiteiten te bekostigen. Ook waren er personen verdacht van jihadistische activiteiten, zoals de Hofstad Groep, en van voorbereidingshandelingen voor (verijdelde) aanslagen. Daarnaast waren er sporadisch verdachten van politiek geïnspireerd terrorisme (zoals dierenactivisten) en rechts-extremisme (zoals mensen die molotovcocktails werpen naar een moskee).
Tot nu toe was het onderzoek in Nederland gericht op specifieke deelpopulaties van daders of verdachten. De complete populatie verdachten van terroristische misdrijven in Nederland sinds de invoering van de wet in 2004 was niet eerder het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Met het onderzoek dat het NSCR nu begint, willen we tot nieuwe inzichten komen over deze groep. Door (geanonimiseerde) koppeling van beschikbare databestanden willen we een beeld krijgen van de persoonskenmerken van de verdachten, alsook hun betrokkenheid bij andere vormen van criminaliteit en het moment waarop die in de levensloop plaatsvonden. Daarnaast beogen we nog meer inzicht te verwerven over de aanloop naar terroristische activiteiten, waarbij het enerzijds kan gaan om persoonlijke gebeurtenissen in het voorafgaande jaar (zoals verlaten van school, verliezen van een baan of een scheiding), en anderzijds om opvallende veranderingen in criminele activiteit. Verder willen we weten hoe deze verdachten de justitiële keten doorlopen, en hoe succesvol de politie uiteindelijk is in het veroordeeld krijgen van verdachten van terroristische activiteiten.
Met de resultaten van het onderzoek beogen we de achterliggende oorzaken en directe ‘triggers’ van betrokkenheid bij terroristische activiteiten te achterhalen. Meer kennis over de verdachtenpopulatie van terroristische misdrijven kan ook van praktisch belang zijn voor de politiestrategie en -tactiek.
Voor het onderzoek zal het NSCR een extra onderzoeker aannemen, die binnen het cluster Extremisme/Terrorisme zal samenwerken met onderzoekers Vanja Ljujic, Elanie Rodermond en Frank Weerman. Binnen het onderzoek zal ook worden samengewerkt met het Openbaar Ministerie en de politie.
Credits foto:  CRM / Shutterstock.com

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

dr. Elanie Rodermond

Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten