Home
  1. Factsheets

Actueel

Crime location choice

An important question in criminology concerns crime location choice: how do offenders select a crime location? Why is a crime committed here instead of elsewhere? Scientific research has provided some insight into this. An initial and recurring finding is that of ‘distance decay’. The further away the location is from the offender’s home, the smaller […]

Locatiekeuze van daders

FACTSHEET Een belangrijke vraag in de criminologie is die naar de pleegplaats ofwel de locatiekeuze van daders: hoe selecteren daders een misdrijflocatie? Waarom wordt het delict hier gepleegd en niet elders? Uit wetenschappelijk onderzoek is daar inmiddels het een en ander over bekend. Een eerste voortdurend terugkerende bevinding is die van ‘afstandsverval’. Hoe verder een […]

Criminal careers of juvenile sex offenders

It is often thought that sex offenders are chronic offenders, who are specialised in sexual offences. In particular, it is assumed that people who start to commit sexual offences at a young age have a sexual or psychological abnormality that causes them to continue sexual offending for a long time. In a certain sense sex offenders […]

Criminele carrières jeugdige zedendelinquenten

Van zedendelinquenten denkt men vaak dat zij chronische, in zeden gespecialiseerde daders zijn. Vooral als plegers van zedendelicten jong beginnen, veronderstelt men dat deze daders door een seksuele of psychologische afwijking langdurig dit soort delicten zullen blijven plegen en in zeker opzicht ‘ongeneeslijk’ zijn. De afgelopen jaren is in Nederland en in het buitenland steeds […]

Intergenerational transmission of crime

In our society, it is generally assumed that crime ‘runs in the family’. For a long time, the scientific basis for this assumption was limited. However, a growing number of multigenerational studies have been set up in recent decades, mainly in the United Kingdom, the United States, the Netherlands and Sweden, which have made it possible to investigate […]

Intergenerationele overdracht van criminaliteit

Het is een algemene aanname in de samenleving dat criminaliteit ‘in de familie zit’. De wetenschappelijke basis voor deze aanname was lange tijd beperkt. In de afgelopen decennia zijn er echter steeds meer multigenerationele studies opgezet, met name in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en Zweden, die het mogelijk maken om de intergenerationele […]

Prison design and detention experience

“Prison design affects how inmates experience the conditions of their detention” Despite historical interest for the construction of prisons, much is unclear about how prison design affects detainees. Researchers Karin Beijersbergen, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan and Paul Nieuwbeerta have investigated the relationship between the design of Dutch prisons and the way detainees experience […]

Gevangenisontwerp en detentiebeleving

“Het gevangenisontwerp is van invloed op hoe gedetineerden hun detentieomstandigheden ervaren” Ondanks historische interesse voor de bouw van gevangenissen is er echter weinig bekend over wat het gevangenisontwerp met gedetineerden doet. Onderzoekers Karin Beijersbergen, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Paul Nieuwbeerta hebben de relatie tussen het gevangenisontwerp van Nederlandse huizen van bewaring en […]

Op camera schiet passieve toeschouwer te hulp

“Wanneer er veel omstanders aanwezig zijn tijdens een noodsituatie, grijpen mensen minder vaak en minder snel in dan wanneer zij alleen getuige zijn hiervan.” Bovenstaand verschijnsel wordt ook wel het passieve toeschouwer effect of het bystander effect genoemd. Echter, wanneer mensen bewust worden gemaakt van hun publieke aanwezigheid in een drukke sociale omgeving, door bijvoorbeeld […]

When on camera, passive onlooker comes to the rescue

“When many bystanders are present during an emergency, people intervene less often and less quickly than when they are the only witness.” This phenomenon is also referred to as the passive bystander effect or the bystander effect. However, when people are made aware of their public presence in a busy social environment, for example through […]

Virtuele crisistraining voor hulpverleners

Hulpverleners moeten in een crisissituatie veel en moeilijke beslissingen nemen. Politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel moeten een eventuele dader en medeplichtigen uitschakelen, slachtoffers medische hulp bieden en toeschouwers kalmeren. Daarbij moeten zij ook nog hun eigen emoties de baas blijven. Het virtueel nabootsen van crisissituaties zou hulpverleners kunnen helpen om hun emoties en hun taak te […]

Virtual reality training for first responders

First responders have to make a great number of difficult decisions in a crisis situation. Police officers, firefighters and ambulance personnel must overpower any perpetrators and possible accomplices, provide medical aid to victims and calm down spectators. In addition, they must keep their own emotions under control. The virtual simulation of crisis situations could help […]