Home Factsheets
  1. Pagina 2

Actueel

Het sociale netwerk van gedetineerden

Uit verschillende studies is gebleken dat het sociale netwerk invloed heeft op het leven van mensen en hun levensomstandigheden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor mensen die het dichtst bij ons staan; het zogenaamde core netwerk. Tot op heden is er voornamelijk onderzoek gedaan naar het core netwerk van de algemene bevolking. Het core […]

The social network of detainees

Several studies have shown that the social network has an impact on people’s lives and their living conditions. An important role in this is played by people who are closest to us; the so-called core network. To date, there have mainly been studies on the core network of the general population. The core network of […]

Visualisatie toekomstige zelf vermindert crimineel gedrag

“Wie zich sterk kan inleven in een toekomstige versie van zichzelf, zal minder geneigd zijn tot crimineel gedrag” Uit experimenteel onderzoek van Jean-Louis van Gelder en collega’s blijkt dat de neiging tot delinquent gedrag gepaard gaat met een beperkt cognitief vermogen van personen om zichzelf voor te stellen in de toekomst. Mensen die beter in […]

Visualisation of future self reduces criminal behaviour

“Those who can strongly imagine a future version of themselves, will be less inclined to behave criminally” Experimental studies by Jean-Louis van Gelder and colleagues suggest that the tendency towards delinquent behaviour is associated with a reduced cognitive ability of people to imagine themselves in the future. People who are better able to envision themselves […]