Home
  1. Overzicht dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Actueel

Waarom een cybercrimineel geen gewone crimineel is

‘Cybercriminelen plegen een delict vaak uit nieuwsgierigheid’ Je onderzoek geeft inzicht in waarom en wanneer mensen cybercriminaliteit plegen, hoe heb je dat aangepakt? ‘Ik heb me gericht op samenhangende onderzoeksgebieden waaronder persoonlijke en situationele risicofactoren voor daderschap, en de mate van overlap tussen verschillende vormen van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit en de motivatie hiervoor.’ Wat […]

Seminar Different ways to study cybercriminals

Donderdag 25 januari 2018, VU Amsterdam Voorafgaand aan haar promotie organiseert Marleen Weulen Kranenbarg het seminar: Different ways to study cybercriminals: methods, results and implications. Weulen Kranenbarg promoveerde bij het NSCR en is universitair docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU. Wilt u het seminar bijwonen? Stuur een e-mail. Cyber-offenders versus traditional […]

DNA-onderzoek minder hard dan altijd werd gedacht

DNA-onderzoek blijkt veel minder hard dan altijd gedacht. In een experiment van het NSCR en de Universiteit Leiden kwamen DNA-deskundigen tot sterk verschillende conclusies over exact dezelfde DNA-profielen. Die verschillen leidden er zelfs toe dat Masterstudenten Rechtsgeleerdheid verschillend oordeelden over hoe belastend de rapporten waren voor de verdachte. Negentien DNA-deskundigen uit zeven landen hebben een […]

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In this research, which is funded by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), we examine the profiles of cybercrime offenders. Research on the human factor in cybercrime has not kept pace with research and innovation regarding its technological dimensions. Yet, while the latter may be able to defuse a threat, they do little to […]

Cybercrime, de criminologische uitdaging van de toekomst

Bij steeds meer dagelijkse bezigheden en menselijke interacties maken we gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT). In het kielzog daarvan is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan: cybercrime. Terwijl traditionele criminaliteit in omvang afneemt, groeit het aantal gevallen van cybercrime. Bij het NSCR onderzoekt promovenda Marleen Weulen Kranenbarg in hoeverre deze digitale daders verschillen van […]

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In dit onderzoek, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), worden daderprofielen van cybercriminelen onderzocht. In tegenstelling tot onderzoek naar de technologische dimensies van cybercrime staat onderzoek naar daders, de ‘human factor’, nog steeds in de kinderschoenen. Hoewel technologie ervoor kan zorgen dat een concrete dreiging kan worden tegengegaan, richt het zich niet […]