Home Actueel
  1. Seminar Different ways to study cybercriminals

Seminar Different ways to study cybercriminals

Different ways to study cybercriminals: methods, results and implications.
Door dr. Marleen Weulen Kranenbarg | 17 januari 2018 | Cybercrime

Donderdag 25 januari 2018, VU Amsterdam

Voorafgaand aan haar promotie organiseert Marleen Weulen Kranenbarg het seminar: Weulen Kranenbarg promoveerde bij het NSCR en is universitair docent Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Wilt u het seminar bijwonen? Stuur een e-mail.

Cyber-offenders versus traditional offenders

Voor haar promotieonderzoek bij het NSCR keek Weulen Kranenbarg naar de verschillen tussen traditionele criminaliteit en cybercriminaliteit op vier onderzoeksgebieden: daderschap gedurende de levensloop, persoonlijke en situationele risicofactoren voor daderschap en slachtofferschap, crimineel gedrag en criminele opvattingen van sterke sociale contacten, én naar de mate van overlap tussen verschillende vormen van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit en de motivaties van daders hiervoor. Lees meer over deze promotie.

dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Deel dit artikel

Actuele berichten