Home Actueel
  1. Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

Cyber Crime Offender Profiling: The Human Factor Examined (Cyber COP)

In dit onderzoek, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), worden daderprofielen van cybercriminelen onderzocht. In tegenstelling tot onderzoek naar de technologische dimensies van cybercrime staat onderzoek naar daders, de ‘human factor’, nog steeds in de kinderschoenen. Hoewel technologie ervoor kan zorgen dat een concrete dreiging kan worden tegengegaan, richt het zich niet op de oorzaken van cybercrime. Het is daarom, net als bij andere typen criminaliteit, essentieel inzicht te krijgen in de motivaties, persoonlijkheid, sociale netwerken en ontwikkeling van criminele carrieres van cybercriminelen. Kortom, er is behoefte aan Cyber Crime Offender Profiling, oftewel Cyber COP.
Dit (promotie)onderzoek gebruikt inzichten uit de criminologie om nieuw licht te werpen op de ‘human factor’ van cybercrime. Om tot beter beleid en gerichtere interventies te komen, worden hiertoe daderprofielen van cybercriminelen ontwikkeld. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre deze kenmerken overeenkomen dan wel verschillen van die van daders van ‘offline’ criminaliteit.
Marleen Weulen Kranenbarg MSc., promovendus, prof. dr. Wim Bernasco, mr. dr. Jean-Louis van Gelder, prof. dr. Stijn Ruiter, promotoren

dr. Marleen Weulen Kranenbarg

Deel dit artikel

Actuele berichten