Home Actueel
  1. Ruimtelijke aspecten van criminele doelwitkeuze

Ruimtelijke aspecten van criminele doelwitkeuze

We verrichten theoretische studies naar het ruimtegebruik en de doelwitselectie van daders, en naar de grondslagen van geografische daderprofilering. In empirische studies onderzoeken we hoe het misdaadniveau van buurten samenhangt met de nabijheid van daderconcentraties, en hoe doelwitgerichte en dadergerichte analyses van ruimtelijke doelwitselectie gezamenlijk toegepast kunnen worden. In nieuwe studies wordt nagegaan in hoeverre doelwit- en locatiekeuze wordt beïnvloed door vergelijkbare keuzes in het verleden, en door de uitkomsten van die keuzes, en door de woongeschiedenis van de dader. Tot dit project behoort ook het internationale onderzoek met emeritus prof. Richard Block (Loyola University Chicago) naar overvallen in Chicago. In samenwerking met prof. Frank Morgan (University of Western Australia, Perth) en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (Guillaume Beijers, MSc., Jasper van der Kemp, MSc.) en Ghent University (Marlijn Peeters, MSc.) worden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd naar het voorkomen van “near repeat victimization”.
prof. dr. Henk Elffers, prof. dr. Wim Bernasco, prof. dr. Stijn Ruiter

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten