Home Actueel
  1. Oratie over hoe misdadigers doelwitten vinden

Oratie over hoe misdadigers doelwitten vinden

KNAW Akademie Colloquium

Route, routine en ratio: Hoe misdadigers doelwitten vinden

Hoe vindt een misdadiger een doelwit en waarom is het ene doelwit geschikter dan het andere? Maken criminelen wel een afweging van de verwachte kosten en baten van alternatieve doelwitten? Deze vragen komen aan de orde in de oratie van prof. dr. Wim Bernasco, benoemd vanuit het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) tot bijzonder hoogleraar Ruimtelijke anaylse van criminaliteit aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Uit empirisch onderzoek naar inbraken en overvallen blijkt dat daders een voorkeur hebben voor doelwitten die gemakkelijk zijn te bereiken, een hoge opbrengst beloven en een klein risico hebben om te worden betrapt en gearresteerd. Ook is het belangrijk dat de daders al informatie hebben over de plaats waar ze het misdrijf gaan plegen. Wanneer daders zonder voorbereiding een misdrijf begaan wegen ze geen alternatieve doelwitten tegen elkaar af.
Misdadigers maken wel een keuze om het misdrijf wel of niet te plegen. Die hangt af van de omstandigheden op de locatie, en vooral of er andere mensen aanwezig zijn, wat hun functie is en hoe ze zich gedragen. Het onderzoek van Bernasco bouwt voort op deze bevindingen. Voor meer kennis over het kiezen van doelwitten heb je gedetailleerde gegevens nodig over locaties, activiteiten en sociale contacten van potentiële misdadigers. De smartphone kan een belangrijke rol spelen als instrument om gegevens te verzamelen over de betrokkenheid van burgers bij criminaliteit volgens Bernasco.
Wanneer
De inaugurele rede vindt plaats op donderdag 23 oktober 2014 om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Zie routebeschrijving.

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten