Home Actueel
  1. NWO Onderzoekstalentbeurs voor promotieproject over tijd en criminaliteit

NWO Onderzoekstalentbeurs voor promotieproject over tijd en criminaliteit

It’s About Time.

Aan Bruinsma Beurs studente Sabine van Sleeuwen is een NWO Onderzoekstalentbeurs toegekend voor het promotieproject Time-Specific Offender Awareness Spaces and Their Impact on Criminal Decision-Making. In samenwerking met Prof. dr. Stijn Ruiter en dr. Wouter Steenbeek heeft ze hiervoor het afgelopen jaar een onderzoeksvoorstel uitgewerkt.
Volgens een gangbare theorie in de ruimtelijke criminologie, de crime pattern theory, plegen daders delicten waar hun routine activiteitenpatroon overlapt met de ruimtelijke verdeling van aantrekkelijke doelwitten. Eerder NSCR-onderzoek bevestigt dit door bijvoorbeeld te laten zien dat daders vaak delicten plegen in de buurt van hun huidige en vorige woonlocaties en plekken waar ze eerder al een delict hebben gepleegd. In de geografische criminologie is tot op heden vooral onderzoek verricht naar de ruimtelijke doelwitkeuzes van daders, terwijl aan de timing van deze keuzes nauwelijks aandacht is besteed. Maar waarom zou een dader weten of een bepaalde plek aantrekkelijk is om overdag een inbraak te plegen, wanneer hij die plek zelf alleen ‘s avonds bezoekt? En waarom zou een locatie voor een overval even aantrekkelijk zijn op een doordeweekse dag als op een dag in het weekend?
De komende vier jaar zullen in het promotieonderzoek zowel de individuele routine activiteitenpatronen van daders als de aantrekkelijkheid van mogelijke doelwitten voor criminaliteit tijdspecifiek in kaart worden gebracht, om vervolgens te onderzoeken hoe voorspellend beide zijn voor waar daders hun delicten plegen. Hiertoe worden verschillende databronnen gecombineerd: dader- en delictgegevens komen uit politieregistraties en de Basisregistratie Personen. De locaties en bezoekfrequenties van belangrijke plekken waar een steekproef van daders de afgelopen drie jaar hun tijd hebben doorgebracht, worden op dit moment door het NSCR verzameld en adresgegevens van relevante bedrijven en faciliteiten zullen worden verrijkt met informatie over hun openings- en sluitingstijden.
Per 1 januari 2016 kreeg Sabine van Sleeuwen een Bruinsma Beurs waarmee ze onder begeleiding van Prof. dr. Stijn Ruiter en dr. Wouter Steenbeek het onderzoeksvoorstel voor de NWO Onderzoekstalentbeurs uitwerkte. Sabine zal haar promotieonderzoek verrichten binnen het NSCR-onderzoekscluster Ruimtelijke en Temporele Criminaliteitspatronen.

dr. Sabine van Sleeuwen

Voormalig NSCR-medewerker

Deel dit artikel

Actuele berichten