Home Actueel
  1. Nieuwe inzichten in de activity spaces van daders

Nieuwe inzichten in de activity spaces van daders

Het onlangs gepubliceerde A national examination of the spatial extent and similarity of offenders’ activity spaces using police data, van onder andere NSCR-criminoloog Wim Bernasco, biedt nieuwe inzichten in de zogenaamde activity spaces (locaties van dagelijkse activiteiten) van daders. De auteurs deden onderzoek naar de omvang van de activity spaces van individuele daders en hoe deze activity spaces overlappen met die van andere daders. Het onderzoek beperkte zich niet tot één enkele stad of regio, maar omvatte heel Nieuw-Zeeland.

Uit eerder onderzoek is bekend dat daders de meeste misdrijven plegen in de buurt van hun activity spaces: de locaties waar hun dagelijkse activiteiten plaatsvinden. Onderzoek naar de geografie van deze plekken is tot nu toe voornamelijk beperkt gebleven tot enkele kernlocaties, zoals (voormalige) woningen, de woningen van familieleden en locaties van eerdere delicten. Ook beperkte eerder onderzoek zich tot kleine gebieden, zoals een enkele stad. De kennis over activity spaces van daders bleef daardoor begrensd.

Uitgebreide dataset van de Nieuw-Zeelandse politie

Sophie Curtis-Ham, Wim Bernasco en co-auteurs Oleg Medvedev en Devon Polaschek geven in hun artikel A national examination of the spatial extent and similarity of offenders’ activity spaces using police data nieuwe inzichten in de activity spaces van daders. Met een uitgebreide dataset van de politie van Nieuw-Zeeland beoordelen ze de grootte van de activity spaces van individuele daders en stellen ze vast in hoeverre deze overlappen met die van andere daders. De gegevens van de Nieuw-Zeelandse politie bevatten uitgebreide informatie over een groot aantal activity spaces, waaronder ook scholen en werkplekken, locaties van misdrijven waar mensen slachtoffer of getuige zijn geweest, locaties van andere door de politie geregistreerde incidenten waarbij individuen betrokken zijn geweest (zoals huiselijke confrontaties, dronkenschap of overlast gevend gedrag), en door de politie geregistreerde observaties voor operationele activiteiten of opsporingsdoeleinden (aangeduid als 'aangesproken vanwege', 'gezien bij', 'bezocht' of 'gearresteerd vanwege').

Verblijfplaats van daders veel vollediger onderzocht

Een ander kenmerk van dit onderzoek is dat het zich niet beperkt tot een enkele stad of regio, maar heel Nieuw-Zeeland omvat. Hierdoor konden verblijfplaatsen van daders veel vollediger worden onderzocht dan in eerdere studies.
Aan de hand van informatie over 60.229 daders van inbraak, beroving en zedendelicten in Nieuw-Zeeland werd een breed scala aan activity spaces gerapporteerd. Dit gold vooral voor daders van inbraken en overvallen, en minder voor zedendelinquenten omdat deze laatste groep minder eerdere politiecontacten heeft.

De meeste daders delen grote delen van hun activity space met andere daders

De activity spaces van daders beslaan grote geografische afstanden, waaronder meerdere steden door het hele land die binnen een relatief kort tijdsbestek worden aangedaan. Deze bevinding weerspiegelt mogelijk het algemene mobiliteitspatroon van de inwoners van Nieuw-Zeeland, maar suggereert ook dat in eerdere studies de mobiliteit van daders is onderschat door de steekproef te beperken tot slechts enkele steden of stedelijke gebieden. De activity spaces van de meeste daders vertonen veel overlap met die van andere daders. Degenen die misdrijven plegen op dezelfde of nabijgelegen locaties – vooral als ze mededaders zijn – hebben meer activity space gemeen dan daders die verder uit elkaar opereren.

Zoeken naar verdachten geografisch prioriteren

De omvang en gelijkenis van de activity space van daders is relevant voor geografische daderprofilering. Deze onderzoekstechniek is bedoeld om de politie te helpen bij het geografisch prioriteren in het zoeken naar verdachten. De overlapping van activity spaces van daders is een uitdaging voor de geografische daderprofilering, aangezien het impliceert dat deze activity spaces niet erg onderscheidend zijn. Ook bemoeilijkt de grote omvang van de activity spaces de geografische daderprofilering, omdat dit betekent dat het reservoir van mogelijke verdachten ook groot is.

Publicatiegegevens en verder lezen

Curtis-Ham, S., Bernasco, W., Medvedev, O.N., & Polaschek, D. (2021). A national examination of the spatial extent and similarity of offenders’ activity spaces using police data. International Journal of Geo-Information 10, 47. First published online January 23, 2021.

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten