Home Actueel
  1. Naleving, drukte en ‘social distancing’ tijdens de mondkapjesplicht

Naleving, drukte en ‘social distancing’ tijdens de mondkapjesplicht

Mensen dragen een mondkapje als het moet en ze dragen het correct, de mondkapjesplicht leidt niet tot minder drukte en ook niet tot meer of minder overtredingen van de anderhalvemeter-regel, blijkt uit onderzoek van het NSCR in opdracht van de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond. Van 5 tot 31 augustus draaide in acht gebieden in Amsterdam en Rotterdam een pilot met de mondkapjesplicht.

Door beelden van toezichtcamera’s in de mondkapjesgebieden van voor én tijdens de mondkapjesplicht te analyseren en te vergelijken met gebieden waar geen mondkapjesplicht gold, kon het gedrag van mensen nauwkeurig in kaart worden gebracht. In het onderzoek werd gekeken naar het dragen van mondkapjes, drukte en veranderingen in drukte, en de naleving van de anderhalvemeter-regel na de invoering van de mondkapjesplicht. Daarnaast onderzocht het NSCR door middel van straatobservaties door veldwerkers, straatinterviews en focusgroepen hoe het publiek over de mondkapjesplicht dacht en hoe mensen die werken in de mondkapjeszones de plicht ervaarden.

De belangrijkste conclusies:

  • Het onderzoek laat zien dat de meerderheid van de mensen in de gebieden met een mondkapjesplicht een mondkapje droeg en dat de invoering van de plicht zorgde voor een stijging in het dragen van mondkapjes: van 55% in het begin van de pilot naar 75% op het einde. Deze stijging deed zich niet voor in de gebieden zonder mondkapjesplicht.
  • 67% van de mensen draagt het mondkapje op de juiste manier: over neus en mond.
  • Naarmate de mondkapjesplicht langer duurde, nam de kennis hierover niet toe of af. Oudere mensen zijn beter op de hoogte. Toeristen zijn beduidend slechter op de hoogte. Rotterdammers zijn minder goed op de hoogte dan Amsterdammers. Ondervraagden in Amsterdam en Rotterdam staan hetzelfde tegenover de mondkapjesplicht. Bewoners van de gebieden met een mondkapjesplicht staan positiever tegenover de plicht dan bezoekers. Mensen die werken in de gebieden met een mondkapjesplicht staan weer negatiever tegenover de mondkapjesplicht dan bezoekers.
  • De drukte in de gebieden met een mondkapjesplicht is niet anders dan voor de invoering van de mondkapjesplicht. Ook in de gebieden zonder mondkapjesplicht is geen verandering in drukte waargenomen.
  • Mensen overtreden regelmatig de anderhalvemeter-regel. Dit houdt primair verband met de drukte, zowel in de mondkapjeszones als in de gebieden zonder mondkapjesplicht.
  • Het dragen van een mondkapje draagt niet aantoonbaar bij aan het slechter of beter naleven van de anderhalvemeter-regel, in zowel de gebieden met als zonder mondkapjesplicht.

Publicatiegegevens en verder lezen

Lindegaard, M.R., Liebst, L.S., Thomas, J., Ejbye-Ernst, P., van Reemst, L. & van Doormaal, N. (2020). Resultaten van de mondkapjesplicht: naleving, drukte en social distancing in Amsterdam & Rotterdam. NSCR, Amsterdam.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

dr. Peter Ejbye-Ernst

Postdoc

dr. Lisa van Reemst

Postdoc

Nick van Doormaal MSc

PhD Student

Deel dit artikel

Actuele berichten