Home Actueel
  1. Misdaad op camera: een omslag in de criminologie

Misdaad op camera: een omslag in de criminologie

Het recente Journal of Research in Crime and Delinquency is volledig gewijd aan state-of-the-art empirisch onderzoek naar criminaliteit die is vastgelegd door bewakingscamera's. Gastredacteuren van dit themanummer waren NSCR-onderzoekers Marie Rosenkrantz Lindegaard en Wim Bernasco.

Lindegaard en Bernasco beargumenteren in hun afsluitende essay dat criminologen zelden hun feitelijke studiedoel – crimineel gedrag – observeren. Ze stellen dat de huidige alomtegenwoordigheid van videoapparatuur een omslag in de criminologie kan betekenen, omdat deze opnames een objectief beeld geven van het gedrag van daders, slachtoffers en omstanders. Hieronder een korte samenvatting van de artikelen in dit speciale nummer:

  • Floris Mosselman, Don Weenink en Marie Rosenkrantz Lindegaard maakten gebruik van CCTV-beelden van winkelovervallen van de politie in Amsterdam en Rotterdam. Ze onderzochten hoe daders (vuur)wapens gebruiken om hun dodelijke kracht te onderstrepen én als onderdeel van hun fysieke houding om dominantie uit te stralen.
  • Lasse Liebst, Marie Heinskou en Peter Ejbye-Ernst maakten gebruik van CCTV-beelden van door de politie gerapporteerde gewelddadige gebeurtenissen in Kopenhagen, Denemarken. Ze tonen aan dat wanneer omstanders ingrijpen, hun kans om slachtoffer te worden laag is en wordt beïnvloed door het al dan niet bij een groep horen, de omstandigheden en het type interventie.
  • Dale Willits en Dave Makin gebruikten beelden van op het lichaam gedragen camera's van de politie om de gevolgen van gender-, ras- en gedragsfactoren te bestuderen. Ze keken wanneer de politie geweld gebruikte tegen burgers en naar het type en de ernst van het geweld.
  • Victoria Sytsma en Eric Piza gebruikten CCTV-beelden van drugstransacties in de openlucht in Newark, New Jersey. Ze ontwikkelden een ​​misdaadscript voor de verkoop van drugs, en onderscheidden daarbij drie verschillende fases binnen een criminele gebeurtenis.
  • Kim Møller gebruikte CCTV-beelden van cannabistransacties van de politie in Kopenhagen, Denemarken. Hij schatte de geldwaarde van de handel in en relateerde deze aan het tijdstip van de dag en de weersomstandigheden.
  • Anne Nassauer tot slot maakte gebruik van CCTV-opnames van winkelovervallen gepost op online videoplatforms, om te analyseren waarom sommige overvallen mislukken. Ze ontdekte dat een overval sneller misgaat wanneer diefstalrituelen worden doorbroken, omdat daders of slachtoffers onverwacht gedrag of emoties vertonen.

Publicatiegegevens en verder lezen

Rosenkrantz Lindegaard, M. & Bernasco, W. (2018) Crime Caught on Camera. Journal of Research in Crime and Delinquency, February 2018, Volume 55, Issue 1.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten