1. Home
 2. Medewerkers
 3. Marijke Malsch

prof. dr. mr. Marijke Malsch

Marijke Malsch

Senior Onderzoeker

Telefoon: +31 (0)20 598 3945
Email: MMalsch@nscr.nl

Verwante websites:
Open Universiteit

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Empirical Legal Studies
 • Stalking, belagingswetgeving, effectiviteit van straffen, recidive
 • Liegende verdachten en hun non-verbale gedrag
 • Mensenhandel en prostitutie
 • Openbaarheid van de strafrechtspleging
 • Licht verstandelijk beperkte verdachten (LVB’ers) in het strafrecht
 • Begrijpelijkheid van de rechtspraak voor burgers
 • Lekenrechtspraak: jury’s, lekenrechters in Europese landen
 • Camera’s in de rechtszaal
 • Privacy van slachtoffers van criminaliteit
 • Verhoormethoden in Europa
 • Processen-verbaal van verdachtenverhoren
 • De toename van beeld en geluid in de rechtspleging
 • Betrouwbaarheid van DNA-bewijs
 • Gebruik van DNA-rapporten binnen het strafrechtssysteem
 • Rechtsvergelijking
 • De rol van de curator en de mentor bij verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten
 • De afnemende rol van de rechter in de trias politica
 • Het gebruik van handpalmsporen voor het bewijs
Betrokken bij thema(s)
2019-nu Hoogleraar Empirical Legal Studies, Open Universiteit Heerlen
2009-nu Coördinator en docent, Recht en Praktijk, Vrije Universiteit Amsterdam
2005-nu Raadsheer-plaatsvervanger, hof ’s-Hertogenbosch
1997-nu Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Noord-Holland
1993-nu Senior onderzoeker, NSCR
1989-93 Gezondheidsjurist Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Utrecht
1989 Onderzoek naleving civielrechtelijke geschillen, Erasmus Universiteit Rotterdam
1989 Promotie proefschrift Lawyers’ predictions of judicial decisions: a study on calibration of experts.
1989 Studie Rechtsgeleerdheid en Andragologie, Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties

Toggle
 • Hoogleraar Empirical Legal Studies, Open Universiteit Heerlen
 • Raadsheer-plaatsvervanger, hof ’s-Hertogenbosch
 • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Noord-Holland

Publicaties

Toggle
221 resultaten « 5 van 5 »

1998

M Malsch; M Jansen
Het dossier : Op papier of op het scherm?
Journal Article
BibTeX
R M Carriere; M Malsch; R Vermunt; J W de Keijser
Victim-offender negotiations: An exploratory study on different damage types and compensation
Journal Article
BibTeX
De rechter en de psycholoog : De praktijk van forensische gedragskundige rapportage in strafzaken. TYP JA
Journal Article
BibTeX
Eenheid in straftoemeting; gebruik van informatiesystemen in het buitenland
Journal Article
BibTeX
Forensic reporting in insanity cases
Book
BibTeX
Gedragsdeskundige rapportage in Nederlandse strafzaken : Procedures en opinies van betrokkenen
Book
BibTeX
J B J van der Leij; J L Jackson; M Malsch; J F Nijboer
Mental health assessment within Dutch criminal law
Book
BibTeX

1997

J B J van der Leij; M Malsch; J F Nijboer
De ontwikkeling van vuistregels voor de bejegening van getraumatiseerde getuigen tijdens verhoorsituaties in strafrechtelijke context
Book
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch
Tevredenheid met politie : De relatie met slachtofferschap
Journal Article
BibTeX
D de Ridder; M Depla; P Severens; M Malsch
Beliefs on coping with illness : A consumer's perspective
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J F Nijboer
Een president met het hart op de goede plaats?
Journal Article
BibTeX

1996

M Malsch; R Carriere
Dading en bemiddeling : Geschikt voor het strafrecht?
Journal Article
BibTeX
M Malsch; S L Y Casparie; M den Boer
Samenwerkingsprojecten tussen politie en Openbaar Ministerie
Book
BibTeX
R M Carriere; M Malsch; R Vermunt; J W Keijser
An exploratory scenario study on the effect of material and immaterial damage on victim-offender negotiations
Book
BibTeX
S Casparie; M Malsch; M den Boer
Samenwerking en communicatie tussen politie en OM
Journal Article
BibTeX
De verhouding tussen deskundige en client : Wetgeving en zelfregulering
Journal Article
BibTeX
Gebruik van jurisprudentie door strafrechtadvocaten
Journal Article
BibTeX
Uniformity of sentencing : The situation in a number of West-European countries
Book
BibTeX

1995

M Malsch; G Kleijne
Restorative aspects in the criminal justice system of the Netherlands
Book
BibTeX
De EG en de rechtspositie van de patient (review)
Journal Article
BibTeX

1993

P J van Koppen; M Malsch
Hoe de verliezer wint : Executie van civiele vonnissen
Journal Article
BibTeX
221 resultaten « 5 van 5 »

Actuele berichten van Marijke Malsch