Home Medewerkers
 1. Marijke Malsch

prof. dr. mr. Marijke Malsch

Marijke Malsch

Senior Research Fellow

Email: MMalsch@nscr.nl

Verwante websites:
Open Universiteit

Onderzoeksgebieden

Toggle
 • Empirical Legal Studies
 • Stalking, belagingswetgeving, effectiviteit van straffen, recidive
 • Liegende verdachten en hun non-verbale gedrag
 • Mensenhandel en prostitutie
 • Openbaarheid van de strafrechtspleging
 • Licht verstandelijk beperkte verdachten (LVB’ers) in het strafrecht
 • Begrijpelijkheid van de rechtspraak voor burgers
 • Lekenrechtspraak: jury’s, lekenrechters in Europese landen
 • Camera’s in de rechtszaal
 • Privacy van slachtoffers van criminaliteit
 • Verhoormethoden in Europa
 • Processen-verbaal van verdachtenverhoren
 • De toename van beeld en geluid in de rechtspleging
 • Betrouwbaarheid van DNA-bewijs
 • Gebruik van DNA-rapporten binnen het strafrechtssysteem
 • Rechtsvergelijking
 • De rol van de curator en de mentor bij verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten
 • De afnemende rol van de rechter in de trias politica
 • Het gebruik van handpalmsporen voor het bewijs
Betrokken bij thema(s)
2019-nu Hoogleraar Empirical Legal Studies, Open Universiteit Heerlen
2009-nu Coördinator en docent, Recht en Praktijk, Vrije Universiteit Amsterdam
2005-nu Raadsheer-plaatsvervanger, hof ’s-Hertogenbosch
1997-nu Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Noord-Holland
1993-nu Senior onderzoeker, NSCR
1989-93 Gezondheidsjurist Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Utrecht
1989 Onderzoek naleving civielrechtelijke geschillen, Erasmus Universiteit Rotterdam
1989 Promotie proefschrift Lawyers’ predictions of judicial decisions: a study on calibration of experts.
1989 Studie Rechtsgeleerdheid en Andragologie, Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties

Toggle
 • Hoogleraar Empirical Legal Studies, Open Universiteit Heerlen
 • Raadsheer-plaatsvervanger, hof ’s-Hertogenbosch
 • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Noord-Holland

Publicaties

Toggle
249 resultaten « 4 van 5 »

2007

M Malsch; N van Manen
De begrijpelijkheid van rechtspraak
Book
BibTeX
C Bijleveld; H Goudriaan; M Malsch
Ethnic minorities and confidence in the Dutch criminal-justice system.
Journal Article
BibTeX
Openbaarheid Toezicht van belang voor bewoners instellingen
Journal Article
BibTeX
Samenwerking tussen rechters en leken
Journal Article
BibTeX
Stalking : Do criminalization and punishment help?
Journal Article
BibTeX
Straffen door openbaar ministerie en politie.
Journal Article
BibTeX

2006

J W de Keijser; M Malsch; A Rodjan
Steeds meer stalkers veroordeeld
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J W de Keijser
Het succes van de Nederlandse Belagingswet : Groei aantal zaken en opgelegde sancties.
Journal Article
BibTeX
D de Jong; M Malsch
Politie en belaging : Definiëringsproblemen bij een n ieuwe delictsomschrijving.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; T J Lavender; J F Nijboer
Van kop tot staart : Helpt motivering bij het begrijpen van schriftelijke strafvonnissen?
Journal Article
BibTeX
M Cense; W Smeenk; S Oudshoorn; M Malsch
Geweld tegen vrouwen en meisjes
Journal Article
BibTeX
Lekenrechtspraak : Snelle oplossing voor onduidelijk probleem.
Journal Article
BibTeX
Wijk in, wijk uit.
Journal Article
BibTeX

2005

M Malsch; C Efstratiades; J F Nijboer
Justification of court decisions in criminal cases : Continental Western European countries compared.
Technical Report
BibTeX
M Malsch; I Freckelton
Expert bias and partisanship : A comparison between Australia and the Netherlands.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J Muijsken; M Visscher
Geweld in perspectief : Mishandeling in de huiselijke sfeer en belaging in het strafproces.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; J F Nijboer
De zichtbaarheid van het recht : Openbaarheid van de strafrechtspleging.
Book
BibTeX
M Malsch; W Smeenk
Legislation on family violence and stalking
Journal Article
BibTeX
Belaging, bedreiging en geweld tegen politici.
Journal Article
BibTeX
De openbaarheid van de strafrechtspleging : State of the art.
Technical Report
BibTeX
Geregiseerde openbaarheid : Het O.M. en de zichtbaarheid van transacties
Journal Article
BibTeX
W Smeenk; M Malsch
Family violence and police response : Learning from research, policy and practice
Journal Article
BibTeX
W Smeenk; M Malsch
Family violence and police response : Learning from research, policy and practice in European countries.
Book
BibTeX

2004

M Malsch; C J de Poot; M Verkuylen; G Wolters
Hoe helder is de rechter? : Leesbaarheid en begrijpelijkheid van strafrechtelijke vonnissen.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; W H Smeenk
Politie en huiselijk geweld : Visies op straf en hulpverlening.
Journal Article
BibTeX
M Malsch; S M Visscher; J Muijsken
Relatiecriminaliteit binnen politieregio Haaglanden.
Technical Report
BibTeX
H Kaptein; M Malsch
Crime, victims and justice : Essays on principles and practice.
Book
BibTeX
De aanvaarding en naleving van rechtsnormen door burgers : Participatie, informatieverschaffing en bejegening.
Journal Article
BibTeX
De jury en andere vormen van lekeninbreng.
Journal Article
BibTeX
De Wet Belaging : Totstandkoming en toepassing.
Book
BibTeX
Persvoorlichting en rechtbankverslaggeving.
Journal Article
BibTeX
Victims on view : Are victims served by the principle of open justice?
Journal Article
BibTeX

2003

R Hoekstra; M Malsch
The principle of open justice in the Netherlands
Journal Article
BibTeX
M Malsch; B van Staveren; M Wouters
Vrouwenmishandeling in politieregio Hollands Midden : Een analyse van mutaties
Technical Report
BibTeX
De leek als rechter en de rechter als leek
Journal Article
BibTeX
De voorspellingen van juristen van rechterlijke uitspraken : Een studie over de kalibratie van experts
Journal Article
BibTeX
W Smeenk; M Malsch
Family violence and police reaction in the EU
Journal Article
BibTeX

2002

P J van Koppen; M Malsch
De waarde van civiele vonnissen
Journal Article
BibTeX
J W de Keijser; M Malsch
Is spreken zilver en zwijgen goud? : Spreekrecht en het ontstemde slachtoffer
Journal Article
BibTeX
M Malsch; E de Bakker
Niet-professionele procesdeelnemers over de rechtspraak : Inleiding
Journal Article
BibTeX
M Malsch; F van den Berg; I de Bruijn; H Buist; J W de Keijser
De ideale rechtbank : Openbaarheid en gerichtheid op de buitenstaander
Journal Article
BibTeX
E Blaauw; F W Winkel; L P Sheridan; M Malsch; E Arensman
The psychological consequences of stalking victimisation
Journal Article
BibTeX
M Malsch; M Visscher
Relatiecriminaliteit binnen de regio Haaglanden : Verslag van Stap 1 van het onderzoek bij de politie
Technical Report
BibTeX
M Malsch; M Visscher; E Blaauw
Stalking : De rol van de wet en andere remedies
Journal Article
BibTeX
M Malsch; M Visscher; E Blaauw
Stalking van bekende personen
Book
BibTeX
M Malsch; S M Visscher
De rechter en de stalker : Ervaringen met de nieuwe Wet Belaging
Journal Article
BibTeX
Bekend maakt soms bemind : Belaging van mensen die veel in de publiciteit staan.
Journal Article
BibTeX
Bemiddeling tussen verdachte en slachtoffer.
Journal Article
BibTeX
Compensation of non-material damage in civil and criminal law in the Netherlands
Journal Article
BibTeX
De burger in de rechtspraak : Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers
Book
BibTeX
249 resultaten « 4 van 5 »

Actuele berichten van Marijke Malsch