Home Actueel
  1. Interventies in (inter)actie: wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?

Interventies in (inter)actie: wat is de rol van voorbijgangers bij een conflict op straat?

Wat doen mensen precies als ze ingrijpen bij een straatgevecht? En maken deze moedige acties daadwerkelijk een verschil? NSCR-promovendus Peter Ejbye-Ernst onderzocht hoe voorbijgangers op straat reageren als ze een escalerend conflict zien. Hiervoor analyseerde hij videobeelden van bewakingscamera's in Amsterdam. Hij verdedigt zijn proefschrift 'Intervention in (inter)action: A video-based analysis of the role of third parties in interpersonal conflicts' op woensdag 13 april 2022.

 

Stel je voor dat je door een straat loopt en je ziet twee mannen ruzie maken. Terwijl je langsloopt, escaleert het conflict en voor je het weet, zijn de twee mannen verwikkeld in een fysiek gevecht. Wat zou jij doen? En maakt het uit of je het gevecht probeert te stoppen?

Systematisch observeren van echte gevechten

Promovendus Peter Ejbye-Ernst analyseerde en codeerde (van seconde tot seconde) bewakingsbeelden van conflicten op straat in Amsterdam, om te onderzoeken wat mensen doen als ze in deze situatie terechtkomen. Zijn bevindingen zijn dus gebaseerd op het systematisch observeren van echte gevechten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat bij de meeste conflicten in de openbare ruimte iemand ingrijpt. Maar er is heel weinig bekend over wat mensen doen als ze ingrijpen en of deze moedige acties daadwerkelijk een verschil maken.

Buitenstaander moet fysiek tussen partijen instappen

Ejbye-Ernst laat zien dat de manier waarop mensen ingrijpen wordt beïnvloed door het geslacht van de mensen die vechten, de ernst van de situatie, hun eigen gedrag in het verleden in zo'n situatie en of ze een van de betrokken partijen kennen. Mensen die tussenbeide komen in een gevecht, vertrouwen dus op een brede selectie van sociale factoren wanneer ze beslissen hoe ze moeten ingrijpen. Ejbye-Ernst ontdekte dat ingrijpen in een conflict invloed heeft op de manier waarop het conflict zich ontwikkelt, maar dat deze invloed meerdere interventies en het fysiek tussen de partijen instappen vereist. De herhaalde interventie is nodig omdat de vechtende partijen doorgaans erg geagiteerd zijn en zullen proberen het conflict opnieuw op te starten nadat ze uit elkaar zijn gehaald.

Wees besluitvaardig en volhardend

Een gevecht stoppen is dus meestal geen gemakkelijke taak. Het vereist doorzettingsvermogen en de bereidheid om fysiek betrokken te raken. Hoewel op basis van het promotietraject niet kan worden geconcludeerd of iemand actie moet ondernemen of niet, geeft het wel aan wat nodig is om succesvol te zijn in het de-escaleren van een conflict: je moet besluitvaardig en volhardend zijn.

Publicatiegegevens en verder lezen

Ejbye-Ernst, P. (2022). Intervention in (inter)action. A video-based analysis of the role of third parties in interpersonal conflicts. NSCR/UvA.


Promotor: Marie Rosenkrantz Lindegaard
Co-promotor: Wim Bernasco

dr. Peter Ejbye-Ernst

Postdoc

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten