Home Actueel
  1. Geschiedenis van de omgevingscriminologie

Geschiedenis van de omgevingscriminologie

Dit project is gericht op de geschiedenis van de omgevingscriminologie, die terug gaat naar het begin van de 19e eeuw in Frankrijk, België en Engeland. In de 20e eeuw is de ‘Chicago-school’ voor lange tijd dominant. Tegenwoordig houden onderzoekers uit vele werelddelen zich met de omgevingscriminologie bezig om ruimtelijke concentraties in misdaad te bestuderen, zelfs tot op straatdelen toe. Een apart onderdeel is gewijd aan de Nederlandse geschiedenis op dit gebied. In de beschrijvingen staan methodologische innovaties voorop en de criminologen die daarvoor hebben gezorgd. Eerder is verschenen: Bruinsma, G.J.N., Pleidooi voor een Interactionistische Criminologie, Den Haag: Boom, 2010. Enkele publicaties (samen met Weisburd) zullen als bijdrage verschijnen in de Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (Springer Verlag, New York, 2013).
prof. dr. Gerben Bruinsma

prof. dr. Gerben Bruinsma

Voormalig NSCR Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten