Home Factsheets
  1. Recidive als maat voor effectiviteit: sancties, interventies en beleid

Recidive als maat voor effectiviteit: sancties, interventies en beleid

In deze factsheet wordt ingegaan op de effectiviteit van strafrechtelijke sancties, interventies en beleid, in de betekenis van bijdragen aan het tegengaan en terugdringen van recidive (herhaling van crimineel gedrag). Er wordt stil gestaan bij wat bekend is over recidive en vervolgens ingegaan op de vraag in hoeverre recidive kan worden gerelateerd aan opgelegde sancties, toegepaste interventies en ingezet beleid in de afgelopen twee decennia.
Recidive als maat voor effectiviteit: sancties, interventies en beleid
Download factsheet
Recidive als maat voor effectiviteit: sancties, interventies en beleid
Download factsheet

prof. dr. Beate Völker

Directeur

prof. dr. Veroni Eichelsheim

Senior Onderzoeker

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele factsheets