Home Factsheets
  1. De ervaren procedurele rechtvaardigheid in de strafrechtketen

De ervaren procedurele rechtvaardigheid in de strafrechtketen

De strafrechtketen bestaat uit een reeks van organisaties die betrokken zijn bij de opsporing en vervolging van daders van strafbare feiten, en de tenuitvoerlegging van straffen. Het NSCR heeft longitudinaal onderzoek gedaan naar hoe gedetineerden de bejegening ervaren door de verschillende professionals in de strafrechtketen, zoals de politie, de rechter, officier van justitie, penitentiair inrichtingswerkers, de reclasseringswerker en de advocaat. Gedetineerden zijn het meest positief over de bejegening door hun advocaat en het minst positief over de bejegening door de politie.
De ervaren procedurele rechtvaardigheid in de strafrechtketen
Download factsheet
De ervaren procedurele rechtvaardigheid in de strafrechtketen
Download factsheet

Matthias van Hall MSc

PhD

prof. dr. Anja Dirkzwager

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele factsheets