Home Factsheets
  1. Het gebruik van Snapchat advertenties voor de promotie van hulpzoekgedrag na online seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of misbruik

Het gebruik van Snapchat advertenties voor de promotie van hulpzoekgedrag na online seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of misbruik

Jaarlijks ervaren veel jongeren verschillende vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of misbruik. Maar lang niet ieder slachtoffer zoekt hulp. Het NSCR heeft in opdracht van Fonds Slachtofferhulp onderzocht of het gebruik van professionele ondersteuning aangemoedigd kan worden, bijvoorbeeld via social media. In deze factsheet zijn de belangrijkste bevindingen uitgelicht. 
Door Valérie Pijlman MSc | 19 juni 2024 | Victimologie
Het gebruik van Snapchat advertenties voor de promotie van hulpzoekgedrag na slachtofferschap van online seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of misbruik
Download factsheet
Foto van een persoon die een hand uitsteekt naar een andere persoon
Credits: Shutterstock.com
Het gebruik van Snapchat advertenties voor de promotie van hulpzoekgedrag na slachtofferschap van online seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of misbruik
Download factsheet

Valérie Pijlman MSc

PhD

Deel dit artikel

Actuele factsheets