Home Actueel
  1. Eerste Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies

Eerste Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies

Onderzoekers van het NSCR, Rijksuniversiteit Groningen, WODC en de Vrije Universiteit hebben de eerste Nederlandse Encyclopedie voor Empirical Legal Studies (ELS) samengesteld. Deze encyclopedie geeft een systematisch overzicht van wat er de afgelopen 25 jaar aan ELS is verricht, wat de bevindingen uit deze onderzoeken betekenen voor het recht, en van prangende empirische vragen op het rechtsgebied.

Steeds vaker worden op allerlei deelgebieden van het recht, zoals familierecht, aansprakelijkheidsrecht, bewijsrecht of (internationaal) strafrecht juridisch relevante vragen beantwoord met behulp van empirisch onderzoek. Zulk empirisch-juridisch onderzoek richt zich op de aannames waarop het recht is gestoeld, de wijze waarop dat recht in de praktijk functioneert en de effecten van het recht.

Implicaties voor de rechtspraktijk

De Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies geeft een systematisch overzicht van de stand van zaken binnen de verschillende deelgebieden van het recht, en van de mate waarin de empirie van het recht daar is doorgedrongen en de rechtsvorming zelf weer beïnvloedt. In 34 hoofdstukken beschrijven verschillende auteurs de bevindingen uit het empirisch-juridische onderzoek dat de afgelopen 25 jaar op hun rechtsgebied in Nederland is verricht en de implicaties daarvan voor de rechtspraktijk. Ook geven zij aan waar toekomstig onderzoek zich op zou moeten richten.

Aannames bij wetgeving en rechtspraak nader onderzocht

Uit de hoofdstukken blijkt dat er veel behoefte bestaat aan feitelijke kennis over de rechtspraktijk. Hoe vaak wordt er hoger beroep ingesteld en in wat voor zaken? Hangen gerechtelijke dwalingen samen met hoe politieverhoren worden afgenomen? Welke rol spelen deskundigenrapportages bij het oordeel van de rechter? Zijn slachtoffers tevreden met een schadevergoeding in geld of hebben zij andere wensen? Ook aannames waarvan wordt uitgegaan bij wetgeving en rechtspraak worden belicht. Denk aan de behoefte die bij slachtoffers zou bestaan om zelf op de zitting te spreken over onder andere schuld en straf van de verdachte. Of de aanname dat processen-verbaal van verdachtenverhoren altijd kloppen. Empirisch onderzoek naar deze aannames kan helpen om de rechtspraktijk te verbeteren. Tot slot wordt de behoefte aan meta-analyses van verricht empirisch-juridisch onderzoek in kaart gebracht. De Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies vormt daarmee een referentiepunt van wat er in Nederland de afgelopen 25 jaar aan ELS is verricht en een ijkpunt voor de jaren die komen.

Publicatiegegevens en verder lezen

Bijleveld, C., Akkermans, A., Malsch, M., Marseille, B. & Smit, M. (2020). De Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies. Boom Juridisch, Den Haag.

prof. dr. mr. Catrien Bijleveld

Senior Onderzoeker

prof. dr. mr. Marijke Malsch

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten