Home Actueel
  1. De effecten van detentie op de gezondheid van (voormalig) gedetineerden

De effecten van detentie op de gezondheid van (voormalig) gedetineerden

Door prof. dr. Anja Dirkzwager | 4 maart 2015 | Sancties

Hoewel internationale en nationale studies hebben aangetoond dat psychische problematiek vaak voorkomt in gedetineerdenpopulaties, is tot op heden onduidelijk in hoeverre de detentie zulke problemen veroorzaakt of verergert. Veel gedetineerden kampen namelijk voorafgaand aan hun detentie al met psychische problemen. Over het voorkomen en het beloop van lichamelijke gezondheidsproblemen bij (ex-)gedetineerden is momenteel nog minder bekend.
In dit project wordt het beloop van psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen bij gedetineerden voor, tijdens en na afloop van hun detentieperiode onderzocht. Centraal staat de vraag in hoeverre detentie daadwerkelijk effecten op de gezondheid van gedetineerden veroorzaakt. Tevens wordt onderzocht welke factoren eventuele effecten van detentie op de gezondheid van gedetineerden verklaren (w.o. werkloosheid, burgerlijke staat, leefstijl, coping, sociale steun).
dr. Anja Dirkzwager

prof. dr. Anja Dirkzwager

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten