Home Research
  1. Cluster Computationeel

Actueel

Prijs voor simulatie op basis van open sociale netwerkdata

Binnen het onderzoek naar de dynamiek van criminaliteit worden steeds vaker simulatietechnieken gebruikt. Hiermee is het mogelijk theorieën te testen, criminaliteit te voorspellen en te experimenteren met preventiestrategieën. Mobiliteitspatroon van criminelen tot in detail analyseren Maar, dit kan slechts tot op bepaalde hoogte. In veel gevallen is een proces te complex of ontbreekt het aan […]

Vidi-beurs voor crowd management-onderzoek Charlotte Gerritsen

‘Via een analyse van het sentiment op Twitterberichten kunnen we waarnemen welke emoties waar overheersen binnen een grote groep mensen’ ‘Artificial intelligence (AI) is een vakgebied dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van intelligente computers. Ik werk met simulaties – modellen op basis van de werkelijkheid – waarmee het mogelijk is te voorspellen hoe iets […]

Virtuele overvaltraining

Het Virtuele Overvalproject is een samenwerking tussen NSCR, VU, IC3D Media en G4S in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen dit project ontwikkelen en testen we een op simulatie gebaseerde trainingsomgeving.

SPACES

In het Simulation-based Prediction and Analysis of Collective and Emotional States (SPACES) project ontwikkelen we een intelligent systeem dat guardians kan helpen bij het voorspellen en controleren van agressief gedrag in menigtes. We maken gebruik van data die beschikbaar zijn via sociale media om gedrag van een menigte te bestuderen. Sociale media vormen een rijke […]

Virtuele agressietraining voor het openbaar vervoer

Professionals met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met verbaal agressief gedrag. Denk bijvoorbeeld aan een conducteur die bedreigd wordt omdat iemand niet wil betalen in het openbaar vervoer, of parkeerwachters tegen wie wordt gescholden omdat ze een bekeuring uitdelen. Zulke confrontaties met verbale agressie kunnen bij medewerkers o.a. leiden tot psychische problemen en verminderd […]