Home
  1. Datasets

Actueel

Dataset Criminal Career Life-course Study beschikbaar

Het NSCR beschikt over meerdere grootschalige, longitudinale datasets die externe onderzoekers – onder bepaalde voorwaarden – kunnen gebruiken. Aan die datasets is nu de Criminele Carrière en Levensloop Studie (CCLS) toegevoegd. Dit betreft een langlopend onderzoek naar de ontwikkeling van crimineel gedrag van een groep van ruim 4.500 personen die eind jaren zeventig in een […]

NSCR data in EASY online analysis tool

The metadata of certain datasets of the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement are available through the DANS EASY online analysis tool. This tool offers more detailed information on the content of (a selection of) NSCR datasets such as the background, sampling and population. The online analysis tool also facilitates the […]

NSCR stelt dataset ter beschikking over probleemgedrag, delinquentie en sociale netwerken

Het NSCR beschikt over meerdere datasets van hoge kwaliteit die – onder voorwaarden – gebruikt kunnen worden door externe onderzoekers. Een van die datasets betreft het NSCR Schoolproject, een onderzoek waarbij middelbare scholieren herhaaldelijk zijn bevraagd over hun vriendschappen, hun delinquente gedrag buiten school en probleemgedrag binnen school.  Bijzonder aan dit onderzoek is dat complete […]

NSCR stelt dataset beschikbaar over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’

Het NSCR beschikt over meerdere datasets van hoge kwaliteit die –onder voorwaarden – gebruikt kunnen worden door externe onderzoekers. Onlangs werd een dataset beschikbaar gesteld over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’. Deze dataset bestaat uit gestructureerde observaties en beeldmateriaal over de aanwezigheid van fysieke wanorde (zoals graffiti) en sociale wanorde (zoals dronken […]

NSCR stelt datasets open voor onderzoekers

Het NSCR beschikt over meerdere datasets van hoge kwaliteit die – onder voorwaarden – gebruikt kunnen worden door onderzoekers. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld datasets beschikbaar over delinquent gedrag in de adolescentie en tijdsbesteding, delinquent gedrag en sociale netwerken en over publieke opinies over straftoemeting en eigenrichting. Het NSCR wil met de beschikbaarstelling van […]