Home Actueel
  1. NSCR stelt dataset beschikbaar over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’

NSCR stelt dataset beschikbaar over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’

Door prof. dr. Frank Weerman | 10 februari 2015

Het NSCR beschikt over meerdere datasets van hoge kwaliteit die –onder voorwaarden – gebruikt kunnen worden door externe onderzoekers. Onlangs werd een dataset beschikbaar gesteld over ‘Systematische Sociale Observaties van wanorde in Den Haag’. Deze dataset bestaat uit gestructureerde observaties en beeldmateriaal over de aanwezigheid van fysieke wanorde (zoals graffiti) en sociale wanorde (zoals dronken mensen) in 1422 straatsegmenten in Den Haag.
Een straatsegment werd gedefinieerd als de ruimte, aan beide zijden van een straat, binnen 50 meter afstand van een bepaald adres. Een segment is dus 100 meter lang en even breed als de straat is. De steekproef van de straatsegmenten was zo opgezet dat een gelijkmatige dekking over de hele stad gegarandeerd was. In de 1422 straatsegmenten verspreid over Den Haag is geturfd of er bijvoorbeeld graffiti zichtbaar was (tags en pieces) in de straat, of er sigarettenpeuken lagen (beide zijn vormen van fysieke wanorde), of dat er zichtbaar beschonken mensen door de straat liepen (een voorbeeld van sociale wanorde). Ook werd er gekeken naar de conditie van de huizen en naar het verkeer in de straat (hoeveel voetgangers, fietsers en auto’s er tijdens de observatie door de straat kwamen). De observaties vonden plaats tussen september 2011 en juni 2012. Ze werden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 16.00 uur.
Naast het turven van de genoemde kenmerken, maakten de observanten op elk aangewezen adres (dus in elk straatsegment) vier foto’s met een GPS-camera: één foto alsof de observant net uit de voordeur stapte, één foto een kwartslag naar rechts gedraaid, één foto een kwartslag naar links gedraaid vanuit de eerste positie, en ten slotte een foto vanaf de andere kant van de straat, tegenover de eerste positie. Deze foto’s zijn onderdeel van de verzamelde data.
De data zijn bruikbaar voor het toetsen van sociologische of criminologische theorieën zoals de Broken Windows en de Sociale Desorganisatie theorie. Het NSCR beschikt over een soortgelijke dataset met wanorde-observaties in Amsterdam en heeft ook gegevens over de observanten die de observaties hebben uitgevoerd in beide steden. De data kunnen bovendien worden gekoppeld aan andere NSCR datasets over jongeren en jongvolwassenen die wonen in Den Haag (vanuit het SPAN project) of Amsterdam (vanuit het TransAm project).
Onderzoekers die geïnteresseerd zijn om met deze data te werken, zijn van harte uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te sturen.
Voor meer informatie, zie de pagina Datasets op de NSCR-website of via DANS. Voor meer informatie over de data of voor het insturen van een onderzoeksvoorstel met deze data, kun je mailen naar HWisselink@nscr.nl (datamanager)

prof. dr. Frank Weerman

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten