Home
  1. Actueel

Actueel

POP-up netwerk Veiligheid en Politie gestart

Groeiend institutioneel wantrouwen, fundamentele bestaansonzekerheid, disruptieve technologie, migratie en klimaatverandering doen de druk op de politie steeds verder toenemen. Deze problemen zijn inmiddels zo complex dat ze niet meer door één partij zijn op te lossen. De belangrijkste vereisten om deze grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden zijn het overstijgen van beleidsdomeinen, het maken […]

Actieonderzoek naar regisseurs Zorg & Veiligheid

Over het actieonderzoek Een belangrijk kenmerk van actieonderzoek is dat het geen onderzoek naar actie, maar onderzoek ‘in actie’ is. Anders geformuleerd: naast het verzamelen van informatie draagt het onderzoek ook bij aan het ontwikkelen van de regisseurs Z&V. Een kenmerk van actieonderzoek is dat er een constante wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk bestaat. […]

Onderzoek in Nationaal Archief: afhandeling van naoorlogse restitutieverzoeken van Joodse tegoeden verliep niet soepel

Als Joden na de oorlog aanspraak wilden maken op tegoeden en goederen van omgekomen familieleden, moesten zij een voorstel doen aan het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) om een bewindvoerder te benoemen. De helft van de bewindvoerders waren familieleden van de ‘Joodse afwezige’. In een derde van de gevallen had de familie een andere persoon bereid gevonden […]

26 september | Symposium Reparative Justice Through International Justice Procedures for Victims

Download hier de flyer  Taal en Aanmelding Het symposium zal plaatsvinden in het Engels. Het is verplicht om aan te melden voor het symposium. Dit kan via https://forms.gle/srz6kXVZH1YgfeJ69   

Evaluatie: NSCR top-onderzoeksinstituut voor criminaliteit en rechtshandhaving

Strategy Evaluation Protocol (SEP) Elke zes jaar wordt NSCR geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van het Strategy Evaluation Protocol (SEP), het protocol om onderzoeksgroepen- en instituten een goede basis te geven in Nederland, overeengekomen met het NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Universiteiten van Nederland (UNL). De SEP-evaluatie van de […]

Aankondiging Summer School

– Aangezien de Summer School in het Engels wordt gegeven, vervolgt deze post in het Engels – This summer school will acquaint participants with some of the most important theories, research, and ideas in contemporary criminology. Lectures address various subfields within the discipline and discuss the state of the art, presenting established and well-researched areas—such […]

26 september | Conferentie Evidence Based Policing in de Praktijk

Sinds de introductie in de jaren negentig van de vorige eeuw is evidence-based policing (EBP) aan een opmars bezig. In landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk richten onderzoekers in samenwerking met de politie zich al langer op de vraag hoe politiehandelen werkt, in welke omstandigheden dat handelen werkt en voor wie – […]

Christiaan Ruppert overhandigde derde druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ aan Bas van den Dungen

Christiaan Ruppert heeft op donderdag 23 mei in een lezing de derde digitale druk van zijn boek ‘Regelingen voor collectieve schade. Geef slachtoffers erkenning en genoegdoening’ gepresenteerd. Het boek is aangeboden aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën Bas van den Dungen. Over de studie Christiaan Ruppert onderzocht ruim vijftig Nederlandse regelingen voor collectieve […]

Jihadistische radicalisering in problematische jeugdgroepen

Aanleiding voor het onderzoek was een unieke casus in Delft, waar begin 2013 meerdere jongeren uit een problematische jeugdgroep uitreisden naar Syrië. Voor het eerst hebben onderzoekers gereconstrueerd wat er precies is gebeurd en hoe de radicalisering binnen deze jeugdgroep ontstond. Een problematische gezinsachtergrond, gebrek aan perspectief in een achterstandswijk, ingrijpende gebeurtenissen die leidden tot […]

Onvoldoende beschermd. Geweld in de jeugdzorg

In de sectorstudie stonden drie vragen centraal: Wat is er in de gesloten (justitiële) jeugdinrichtingen gebeurd sinds 1945? Hoe heeft het geweld kunnen plaatsvinden? En hoe is het geweld door ex-pupillen ervaren en welke gevolgen heeft dit gehad voor hun latere leven? Onderzoekers Van der Laan, Eichelsheim, Dirkse, Bruggeman en Asscher deden archiefonderzoek, interviewden ex-pupillen, […]

Vidi-beurs voor onderzoek naar gedrag omstanders in conflictsituaties

Lindegaard richt zich met haar onderzoeksgroep op vragen als Wat doen omstanders wanneer zij getuige zijn van potentieel gewelddadige conflictsituaties? Hoe kunnen we verschillen tussen het gedrag van omstanders verklaren? Welke invloed heeft dit gedrag op het risico dat conflicten uit de hand lopen? Ze zoekt antwoord op deze vragen door nauwkeurig beeldmateriaal te analyseren […]

Blauwdruk voor een Internet of Secure Things

Van een internet dat puur bestaat uit met elkaar verbonden computers, ontstaat in sneltreinvaart een internet waaraan apparaten zijn gekoppeld. Denk aan zelfrijdende auto’s, intelligente thermostaten, sensoren, koelkasten, slimme huissystemen en complete energiecentrales. Dit internet of things (IoT) bevat in 2030 naar verwachting 75 miljard aangesloten apparaten wereldwijd. Maar omdat er weinig controle is op […]