Home Actueel
  1. Woning- én buurtkenmerken beïnvloeden doelwitkeuze inbrekers

Woning- én buurtkenmerken beïnvloeden doelwitkeuze inbrekers

Uit onderzoek van de Universiteit Gent en het NSCR blijkt dat inbrekers niet alleen rekening houden met kenmerken van de specifieke woning wanneer zij een inbraakdoelwit kiezen, maar ook met kenmerken van de buurt. Combinaties van beide kenmerken bepalen uiteindelijk of een inbreker toeslaat. Het succesvol voorkómen van inbraak vereist dan ook actie op woning- en buurtniveau.

‘Locatie, locatie, locatie’ is een veelgehoorde uitdrukking onder vastgoedmakelaars. Het benadrukt dat de waarde van vastgoed grotendeels wordt bepaald door de locatie. Huizenjagers krijgen het advies om niet uitsluitend te focussen op hun droomwoning, maar ook aandacht te hebben voor de omgeving waarin de woning ligt. Inbrekers worden wel vaker vergeleken met huizenjagers. Christophe Vandeviver van de Universiteit Gent en Wim Bernasco van het NSCR onderzochten of inbrekers ook rekening houden met een dergelijk advies bij de keuze van hun inbraakdoelwit. Wordt de aantrekkelijkheid van een inbraakdoelwit bepaald door kenmerken van zowel de woning als de buurt?

Risico’s mijden en vertrouwen op verworven kennis over inbraaklocaties

De onderzoekers analyseerden een steekproef van 679 inbraken gepleegd door 577 inbrekers in Gent, België. De resultaten laten zien dat de aantrekkelijkheid van een inbraakdoelwit afhangt van zowel woning- als buurtkenmerken. Inbrekers verkiezen woningen in dunner bevolkte buurten en buurten waarin zij eerder actief zijn geweest. Los van de buurt waarin een woning zich bevindt, hebben inbrekers een uitgesproken voorkeur voor vrijstaande woningen, woningen die door één huishouden worden bewoond, huurwoningen én woningen dicht bij het thuisadres van de inbreker. Als verklaring noemen de onderzoekers de voorkeur van inbrekers om risico’s te mijden, te vertrouwen op verworven kennis over goede inbraaklocaties en om reisinspanningen te beperken.

Inbraakpreventie: ook collectieve actie op buurtniveau nodig

De combinatie van woning- en buurtkenmerken beïnvloedt de mate waarin een woning een aantrekkelijk inbraakdoelwit vormt. Zo zijn verder afgelegen woningen toch aantrekkelijke inbraakdoelwitten wanneer ze in een welvarende buurt liggen. Voor inbrekers kan de mogelijk grotere buit die in rijkere buurten te halen valt, de toegenomen reisinspanning compenseren.
Op basis van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat het succesvol voorkómen van inbraak actie vereist op woningniveau én collectief op buurtniveau. Omdat een woning aantrekkelijker wordt voor inbraak als ook de buurt waarin de woning staat aantrekkelijk is, volstaat inbraakpreventie op huisniveau alleen niet. Bij het opzetten van inbraakpreventiemaatregelen raden de onderzoekers overheden aan hiermee rekening te houden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwerpeisen voor wooncomplexen en woonwijken met het Politiekeurmerk Veilig Wonen of aan het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals WhapsApp Buurtpreventie.

Publicatiegegevens en verder lezen

Vandeviver, C. & Bernasco, W. (2019). “Location, location, location”: Effects of neighborhood and house attributes on burglars’ target selection. Journal of Quantitative Criminology.

prof. dr. Wim Bernasco

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten