Home Actueel
  1. De overlap tussen daderschap en slachtofferschap

De overlap tussen daderschap en slachtofferschap

The victimization-offending relationship from a longitudinal perspective
Door prof. dr. Stijn Ruiter | 5 oktober 2016

Vrijdag 7 oktober 2016 verdedigt Josja Rokven aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen haar proefschrift met als titel . Promotoren zijn prof. dr. Stijn Ruiter (NSCR) en prof. dr. Gerbert Kraaykamp.
Daders van criminaliteit lopen een verhoogd risico om zelf slachtoffer te worden. Slachtoffers hebben op hun beurt een grotere kans om delicten te plegen dan niet-slachtoffers. Josja Rokven onderzocht de verklaringen voor deze wederkerige samenhang. Het verhoogde risico op daderschap onder slachtoffers kan deels worden verklaard doordat slachtoffers relatief vaak vrienden hebben die criminaliteit plegen. Die vrienden vergroten de kans dat men zelf ook delicten pleegt. Ten tweede laat Rokven zien dat de samenhang voor een groot deel op een schijnverband berust; daders en slachtoffers hebben vaak dezelfde kenmerken. Mannen, immigranten en jongvolwassenen hebben meer kans zowel dader als slachtoffer te worden dan vrouwen, autochtonen en oudere volwassenen.
Biografie
Josja Rokven studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. In 2011 begon Josja aan haar promotietraject bij het Interuniversity Center for Social Science Theory (ICS) aan de Radboud Universiteit en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). In haar promotieonderzoek heeft zij zich gericht op de relatie tussen daderschap en slachtofferschap. Op dit moment is Josja werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij is er bezig met onderzoek op het gebied van jeugdcriminaliteit en de re-integratie van ex-gedetineerden.
Credits beeld: Radboud Universiteit

prof. dr. Stijn Ruiter

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten