Home Over NSCR
  1. Missie

Onze missie

Het NSCR doet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving. Ons onderzoek is inhoudelijk vernieuwend, methodologisch state-of-the-art en levert een bijdrage aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken op het terrein van veiligheid en justitie.

Het NSCR beweegt zich op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. We richten ons op traditionele en nieuwe vormen van criminaliteit, waarbij we bestaande theorieën op de proef stellen en nieuwe onderzoeksinstrumenten ontwikkelen.

Om relevant te blijven binnen het (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek, stellen we onszelf de volgende doelen:

  • Het NSCR bestudeert fundamenteel en interdisciplinair de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving, met het accent op longitudinaal onderzoek.
  • Het NSCR verricht zelfstandig en in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen wetenschappelijk onderzoek en publiceert daarover in wetenschappelijke en professionele media.
  • Het NSCR ontwikkelt in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen een nationaal en internationaal netwerk van onderzoekers, door het organiseren van congressen, seminars, symposia, workshops en colleges.
  • Het NSCR speelt nationaal en internationaal een actieve rol in de wetenschappelijke en publieke meningsvorming.
  • Het NSCR leidt jonge onderzoekers op.