Home Actueel
  1. Miriam Luizink benoemd tot directeur NWO-I

Miriam Luizink benoemd tot directeur NWO-I

Het bestuur van de institutenorganisatie van NWO heeft Miriam Luizink per 1 oktober benoemd tot directeur van NWO-I. Zij zal samen met de ook recent benoemde directeur bedrijfsvoering, Jan van der Boon, aan de hand van het nieuw vastgestelde besturingsmodel de institutenorganisatie van NWO in een volgende fase van ontwikkeling brengen.
Door prof. dr. Peter van der Laan | 4 juni 2020

Miriam Luizink heeft diverse leidinggevende, bestuurlijke en toezichthoudende functies bekleed bij technisch-wetenschappelijke organisaties. Ze was onder meer directeur van MESA+ Instituut voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente, voorzitter van samenwerkingsverband en onderzoeksfaciliteit NanoLabNL en bestuurder en toezichthouder van NWO-instituut SRON. Op dit moment is ze directeur-bestuurder van Roessingh Research and Development (RRD), het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor eHealth en revalidatietechnologie.

Luizink is geselecteerd na een actief extern wervingstraject. De benoemingsadviescommissie en de centrale ondernemingsraad gaven unaniem positief advies om haar aan te stellen in de functie van directeur NWO-I. Ze heeft een visie op de relevantie en het potentieel van NWO-instituten, heeft ervaring om een groep wetenschappers en directeuren te leiden naar impactvolle en duurzame samenwerking, en kan onmiskenbaar mensen en teams via inhoud met elkaar verbinden.

Het bestuur heeft Miriam Luizink per 1 oktober 2020 benoemd in de positie van directeur NWO-I. Zij zal leiding geven aan de directeuren van de instituten, wordt verantwoordelijk voor de wetenschappelijke positionering van het portfolio van NWO-instituten en zal het externe boegbeeld zijn van de NWO-I organisatie. Ze zal het overleg van instituutsdirecteuren voorzitten en bij de voor instituten relevante agendapunten aanwezig zijn bij vergaderingen van de raad van bestuur. Ze legt verantwoording af aan het bestuur.

Om NWO-I effectiever en slagvaardiger te maken, heeft de Raad van Bestuur NWO in nauwe samenspraak met de instituutsdirecteuren medio 2019 besloten om de aansturing van NWO-I te veranderen. Om de verschillende rollen binnen de institutenorganisatie duidelijker in te vullen zijn twee nieuwe functies gecreëerd: een directeur NWO-I en een directeur bedrijfsvoering. Strategische onderwerpen zullen onder leiding van de directeur NWO-I en instituutsdirecteuren worden voorbereid, operationele aspecten worden onder aanvoering van de directeur bedrijfsvoering in het overleg van instituutsmanagers besproken. Vorige maand heeft het bestuur Jan van der Boon benoemd tot directeur bedrijfsvoering.

De functie van directeur bureau NWO-I, tot 2019 ingevuld door Christa Hooijer, is komen te vervallen. Ed van den Berg was vanaf september 2019 ad interim-directeur van het bureau NWO-I en kwartiermaker voor de nieuwe governance. Met de komst van twee nieuwe directeuren is zijn werk afgerond.

prof. dr. Peter van der Laan

Senior Research Fellow

Deel dit artikel

Actuele berichten