Home Actueel
  1. Levenslooponderzoek zedendaders met Belgische BRAIN-subsidie

Levenslooponderzoek zedendaders met Belgische BRAIN-subsidie

Sex offenders in and out of crime
Door Lucile de Kruijff MSc | 17 mei 2017 | Levensloop

Het NSCR is netwerkpartner in het onderzoeksproject , dat gesubsidieerd wordt door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Pascalle Spaan, Lucile de Kruijff, Lidewyde Berckmoes en Arjan Blokland doen samen met Martine Blom (WODC) voor dit project onderzoek naar de criminele carrières van Nederlandse en Belgische daders die veroordeeld zijn voor seksuele delicten. Trekker van het project is het Belgisch Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Er wordt samengewerkt met de Universiteit Gent en de Université de Mons.
Het project combineert grootschalige registerdata met dossieronderzoek en diepte-interviews. Recent beschikbaar gekomen gegevens uit het Belgisch strafregister worden gebruikt om de criminele ontwikkelingspaden van Belgische veroordeelde zedendaders in kaart te brengen. Deze ontwikkelingspaden worden vergeleken met die verkregen op basis van Nederlandse veroordelingsdata van het WODC. De eerste resultaten laten zien dat het seksuele delictgedrag voor veel zedendaders onderdeel is van een breder patroon aan crimineel gedrag. Dit geldt vooral voor daders die volwassen slachtoffers maken.
Om de criminele ontwikkelingspaden te kunnen verklaren zal men met informatie uit reclasseringsdossiers onderzoeken in hoeverre ontwikkelingen in het criminele gedrag samenhangen met ontwikkelingen in andere levensloopgebieden, zoals het hebben van werk, een romantische relatie en een vast adres. Ook zal men nagaan wat het effect van verschillende formele sancties is op de verdere ontwikkeling van de criminele carrière.
Tot slot wordt door diepte-interviews met zowel Belgische als Nederlandse veroordeelde zedendaders getracht inzicht te verkrijgen in de factoren die bevorderlijk zijn – en welke juist niet – in het proces van ‘desistance’, het stoppen met zedencriminaliteit. De nadruk binnen dit onderdeel van het project zal liggen op de zelf-narratieven zoals deze door de daders worden verteld.
De empirische kennis die in dit project wordt opgedaan over de criminele carrières van zedendaders en het proces van desistance, zal men gebruiken om het huidige beleid te evalueren en waar nodig suggesties te doen voor het verbeteren ervan.
De uitkomsten van het onderzoek zullen tijdens een symposium op 8 maart 2018 in Brussel worden gepresenteerd en later ook in boekvorm verschijnen.
Credits beeld: Shutterstock

Lucile de Kruijff MSc

Junior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten