Home Actueel
  1. Ingrijpen of niet. Een kwestie van 'mixed feelings'?

Ingrijpen of niet. Een kwestie van 'mixed feelings'?

Dit project beoogt inzicht te geven in de emotionele en cognitieve processen die bepalen of informele guardians — gedefinieerd als onafhankelijke omstanders die geen formele taak hebben om criminaliteit te voorkomen — ingrijpen wanneer ze getuige zijn van een situatie waarin hulp noodzakelijk is. Dit project zal bestaan uit tenminste vier series van studies om het “bystander effect” te onderzoeken vanuit zowel een sociaal psychologisch als een criminologisch oogpunt. De eerste serie studies zal zich richten op de emotionele en cognitieve gevolgen van groepsgrootte, anonimiteit, en van de ernst van de situatie. Hierbij zal de nadruk liggen op het doorbreken van anonimiteit door middel van camera’s. De tweede serie studies zal over de effecten van de aanwezigheid van vrienden, of kennissen, en de sociale cohesie in de groep omstanders gaan. De nadruk in de derde serie studies ligt op wat er gebeurt als een ander persoon al een interventie initieert. De vierde serie studies bestaat uit veldstudies die de reacties van mensen onderzoeken in echte situaties waarin ze omstanders van een overtreding zijn. Dit zal gebeuren door middel van interviews, en met een levensecht experiment waarin, op een openbare locatie, een overtreding wordt gefingeerd.
Onderstaande poster beschrijft een experiment uit de vierde serie studies en gaat kort in op de resultaten en de gebruikte methode.
Marco van Bommel MSc., promovendus, prof. dr. Henk Elffers, prof. dr. Paul van Lange (promotor, Vrije Universiteit Amsterdam, Sociale Psychologie), promotoren, dr. Jan-Willem van Prooijen, co-promotor

prof. dr. Henk Elffers

Gastonderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten