Home Actueel
  1. Informatie-overload en tunnelvisie bij moordonderzoek tegengaan

Informatie-overload en tunnelvisie bij moordonderzoek tegengaan

Door de groeiende hoeveelheid aan beschikbare data en de daaruit voortvloeiende complexiteit van moordonderzoek, neemt ook de kans op informatie-overload en tunnelvisie toe. De Universiteit van Utrecht, de Nederlandse politie en het NSCR ontwikkelden en evalueerden in samenwerking met rechercheurs een systeem dat dit fenomeen moet tegengaan. De positieve ervaringen met het prototype en de methode leidden al tot interesse bij onder andere coldcaseteams.
Door dr. ir. Mariëlle den Hengst | 28 september 2022 | Politie-onderzoek

De impact van een moord is groot, niet alleen voor het slachtoffer, ook voor de familie van het slachtoffer, de dader en de maatschappij. De afgelopen decennia daalde weliswaar het aantal moorden wereldwijd, maar het percentage onopgeloste moordzaken steeg. Gelijktijdig nam het gebruik van technologie een enorme vlucht: de ontwikkeling van internet, mobiele telefoons en gps hebben geleid tot een exponentiële groei aan data. Het interpreteren en wegen van die data, variërend van de klassieke ooggetuigenverklaring tot zeer geavanceerd digitaal en forensisch bewijs, en het van daar uitkomen bij een verdachte in een moordonderzoek, is steeds complexer geworden. Met deze groeiende hoeveelheid aan data en toenemende complexiteit is ook de kans op informatie-overload en tunnelvisie toegenomen.

Interviews met rechercheurs en literatuuronderzoek

Binnen dit onderzoek is een systeem ontworpen om moordonderzoeken op zo'n manier te ondersteunen dat de kans op informatie-overload en tunnelvisie vermindert. Het systeem bouwt voort op het theoretische framework C-SEL van Sutmuller (2021). De gebruikscontext en vereisten zijn bepaald door interviews met rechercheurs en literatuuronderzoek naar bestaande methoden om informatie-overload en tunnelvisie te verminderen.

Zelfontworpen schaal om tunnelvisie te meten

Voor deze studie werd een low fidelity prototype geëvalueerd met usability experts, door middel van een cognitieve walkthrough en een brainstormsessie. Voor de evaluatie werd een high fidelity prototype gebouwd en gevuld met een fictief moordonderzoek. In een gebruikersonderzoek verrichtten rechercheurs een aantal taken met dit prototype. De ervaren werkdruk werd na iedere taak gemeten met de NASA-RTLX. Hun mening over bruikbaarheid, informatie-overload en tunnelvisie werd gemeten met respectievelijk de System Usability Scale (een aangepaste survey van Chen et al., 2006) en met een zelfontworpen schaal voor tunnelvisie, gebaseerd op de tunnelvisieliteratuur.

Eerste stappen op weg naar een bruikbare interface

Uit het gebruikersonderzoek bleek dat rechercheurs een significant lagere informatie-overload en tunnelvisie ervaarden met het prototype. Bovendien lieten de resultaten een acceptabel gebruiksgemak zien en gaven verbale uitspraken een overwegend positieve houding ten opzichte van het prototype aan. Hiermee zijn de eerste stappen gezet op weg naar een bruikbare interface voor de methode C-SEL. Dit biedt handvatten om door te gaan binnen een gecontroleerde omgeving. Onder andere coldcaseteams zijn geïnteresseerd in het gedachtegoed en bieden een geschikte omgeving om het model en de interface verder te ontwikkelen en valideren.

Publicatiegegevens en verder lezen

Vredenborg, M., Sutmuller, D., den Hengst-Bruggeling, M., Masthoff, J. (2022). Exploratory study of a system to reduce information overload and tunnel vision in homicide investigations. JUCS - Journal of Universal Computer Science, 28(8): 827-853.

Sutmuller, A.D. (2021). Homicide investigation in the digital era: The development and evaluation of a case-specific elements library (C-SEL). Doctor of Philosophy, Delft University of Technology.

Chen, Y. C., Shang, R. A., & Kao, C. Y.: The effects of information overload on consumers’ subjective state towards buying decision in the internet shopping environment. Electronic Commerce Research and Applications, 8, 1 (2009), 48–58.

dr. ir. Mariëlle den Hengst

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten