Home Actueel
  1. Hoe voorkomt de politie dat een conflict tussen burgers escaleert?

Hoe voorkomt de politie dat een conflict tussen burgers escaleert?

In opdracht van Politie & Wetenschap start het NSCR een onderzoek naar politie-interventies bij conflicten tussen burgers op straat. Aan de hand van bewakingscamerabeelden in Amsterdam analyseren de onderzoekers de door agenten gebruikte methoden. De resultaten zullen worden ingezet bij de opleiding van agenten.

Op videobeelden van beveiligingscamera’s is te zien hoe conflicten tussen burgers op straat ontstaan, hoe de conflicten zich ontwikkelen, en wat er gebeurt als politieagenten ingrijpen. Het doel van het project is om vast te stellen hoe agenten kunnen voorkomen dat conflicten leiden tot escalatie en geweld.

Observeren en gedetailleerd vastleggen van handelingen agenten

Binnen het project worden een aantal onderzoeksvragen gesteld: wat doen politieagenten precies wanneer een beroep op hen wordt gedaan bij conflictsituaties tussen burgers? Het gaat hierbij om het observeren en gedetailleerd vastleggen van concrete handelingen van de agenten zelf. Ook wordt bestudeerd in hoeverre de handelingen van agenten afhangen van kenmerken van de situatie, zoals de intensiteit van het conflict, verbaal of fysiek geweld, het aantal betrokken personen en hun leeftijd. Hoe omstanders op de situatie reageren, kan ook van invloed zijn op de manier waarop agenten het conflict benaderen.

Interventies leiden tot de-escalatie of juist verergering van het conflict

Vervolgens wordt gekeken naar het effect van de handelingen van agenten. Kan worden vastgesteld welke handelingen tot de-escalatie leiden, welke handelingen geen effect hebben en welke handelingen juist tot escalatie leiden of zelfs tot situaties waarin de agenten zélf partij worden in het conflict? De onderzoekers bestuderen ook of het effect van de interventie afhangt van de context van de situatie. Zijn er situaties te onderscheiden – bijvoorbeeld conflicten met veel omstanders of met burgers onder invloed van alcohol en drugs – waarin bepaalde handelingen wel of juist niet de-escalerend werken?
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelen de onderzoekers concrete aanbevelingen, die weer gebruikt kunnen worden binnen de politieopleiding.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door NSCR onderzoekers Marie Rosenkrantz Lindegaard en Wim Bernasco. VU-onderzoeker Charlotte Gerritsen is er bij betrokken vanwege haar kennis rondom het ontwikkelen van trainingen voor mensen in publieke functies. Het onderzoek duurt naar verwachting tot 2021.

prof. dr. Marie R. Lindegaard

Senior Onderzoeker

Deel dit artikel

Actuele berichten